På totalentreprenad har vi åt KKB Fastigheter AB byggt 24 lägenheter i tre stycken två-vånings hus. I entreprenaden ingick även ett uppförande av miljöhus samt byggnader för lägenhetsförråd. Nybyggnationen var klar våren 2016.