Vi ska genomföra en nybyggnation av 41 lägenheter på uppdrag av MKB Fastighets AB. Fastigheten består av tre byggnader, varav två är sammanlänkade.

Kontraktssumman för Totalentreprenaden ligger på ungefär 59 miljoner kronor och projektet ska stå klart hösten 2025.