Byggmästar’n i Skåne har utfört en nybyggnation av två flerbostadshus åt Riksbyggen. De två bostadshusen är på fem respektive sex våningar och innefattar totalt 82 lägenheter. Totalentreprenaden var klar våren 2021. Kontraktssumma låg på cirka 79 miljoner kronor.