Under 2013 blev vi färdiga med nybyggnationen av försäljningslokal, samt verkstad, för personbilssläpp. Beställare för projektet var Släpservice i Helsingborg AB. Totalentreprenaden låg på 5 miljoner kronor och hade en totalyta på 500 kvadratmeter.