Åt Södertorpsgårdens fastigheter för seniorboende utförde vi en nybyggnation av 84 lägenheter.

Generalentreprenaden hade en kontraktssumma på 118 miljoner kronor och stod klart sommaren 2023.