Åt Södertorpsgårdens fastigheter för seniorboende ska vi utföra en nybyggnation av 84 lägenheter.

Generalentreprenaden har en kontraktssumma på 118 miljoner kronor och ska vara klar i början på 2023.