Åt Acrinova AB utförde vi en nybyggnation av Södra Gränstorps förskola i Trelleborg. Förskolan har plats för åtta avdelningar och har en yta på cirka 1745 kvadratmeter. Totalentreprenaden hade en kontraktssumma på 52 miljoner kronor och var klar sommaren 2021.