Åt Ängelholmslokaler ska vi bygga ett nytt gruppboende med en yta på cirka 1530 kvadratmeter och tolv lägenheter fördelade på två enheter.

Totalentreprenaden har en kontraktssumma på cirka 45 miljoner kronor och ska vara klar våren 2024.

Bild: Ann Sahlen-Thelandersson, HD.se