På uppdrag av Gleerupska Förvaltningen AB utförde vi en renovering av St. Cemens 26 i Lund. Generalentreprenaden innefattade en ombyggnation av plan 2 och 3 i fastigheten till kontor med sammanlagt 72 arbetsplatser. I projektet ingick även en nybyggnation av utvändigt trapphus med hiss. Kostnaden för projektet låg på cirka 12 miljoner kronor.