Åt Midroc har vi utfört en nybyggnation av 13 äganderätter i Borstahusen, Landskrona på cirka 2000 kvadratmeter. Nybyggnationen omfattade rad- och parhus, samt två stycken fristående hus, i skiftande kulörer på fasadtegel, fogar, takplåt och smidesarbeten. Totalentreprenaden var  klar juli 2020.