Åt  Derome  Hus AB har vi utfört en nybyggnation av ett flerbostadshus i fyra plan med 29 lägenheter och två lokaler.  Totalentreprenaden var klar våren 2022 och hade en kontraktssumma på cirka 50 miljoner kronor.