Vi har åt Svalövslokaler utfört en om- och nybyggnation av Svalövs nya skola. Vi har även rivit delar av skolan som ej används längre. Totalentreprenaden var på 53,3 miljoner kronor och stod klar sommaren 2013.