Vi har byggt en ny sporthall åt Svalövsbostäder. Kontraktsumman för totalentreprenaden var på 57,3 miljoner kronor och sporthallen var klar sommaren 2015.