Vi fick i uppdrag av Malmö stad att bygga en ny förskola i Hyllie. I generalentreprenaden ingick rivning av befintlig förskola i två plan samt en nybyggnation av förskola i ett plan. Nybyggnationen låg på 45 miljoner kronor och var klar i början på 2016.