Byggmästar’n i Skåne har byggt om på Knutpunkten i Helsingborg under 2016-2017. I totalentreprenaden ingick en ombyggnation av lokaler samt installation av ny anläggning för fjärrkyla samt ny ventilation. Kostnaden för projektet låg på cirka 11,5 miljoner kronor och kunden var Wihlborgs fastigheter AB.