Vi har utfört nybyggnationen av en ny vårdcentral i Bara, Svedala kommun. Kunden var Centrumhuset i Bara AB med Region Skåne som brukare. Vårdcentralen har en bruttoarea på 1185 kvadratmeter. Totalentreprenaden stod klar våren 2021.