Åt Båstad kommun ska vi utföra en nybyggnation av en F-6 skola i två plan och förskola i två plan, med fyra avdelningar. I projektet ingår även rivning av befintlig skola.

Totalentreprenaden har en kontraktssumma på 130 miljoner kronor och ska vara klar våren 2023.

Bild: Liljewall arkitekter