Åt Båstad kommun har vi utfört en nybyggnation av en F-6 skola i två plan och förskola i två plan, med fyra avdelningar. I projektet ingick även rivning av befintlig skola.

Totalentreprenaden hade en kontraktssumma på 130 miljoner kronor och blev klar sommaren 2023.

Bild: Liljewall arkitekter