Åt Mariastaden Projekt AB har Byggmästar’n i Skåne utfört en nybyggnation av flerbostadshus i två huskroppar med 33 lägenheter.

Totalentreprenaden hade en kontraktssumma på 48 miljoner kronor och var klar sommaren 2023.