Åt Mariastaden Projekt AB ska Byggmästar’n i Skåne utföra en nybyggnation av flerbostadshus i två huskroppar med 33 lägenheter.

Totalentreprenaden har en kontraktssumma på 48 miljoner kronor och ska vara klar hösten 2022.