Vi blev tilldelade av Höganäs kommun en nybyggnation av klubbhus, omklädningsrum samt fotbollsplaner med elljusanläggning. Generalentreprenaden var på 20,7 miljoner kronor och var klar under våren 2015.