Tillbaka

Rehn Bygger tränar på nödläge

Det har blivit dags för att medarbetare inom Rehn Bygger får en genomgång av hur man kan hantera en allvarlig kris på ett bra sätt. Byggmästar´n i Skåne införde denna genomgång 2018 och alla medarbetare ska sedan minst vart femte år förnya denna genomgång. Vi har med flit valt att avvakta denna genomgång för Rehn Byggers medarbetare, men nu är det dags. Under hösten har vi delat upp medarbetarna i fem grupper som ska ta sig an denna genomgång. De får precis som medarbetare hos Byggmästar´n i Skåne dels se en kort film om en händelse på en byggarbetsplats och hur gänget på det bygget tar sig an krisen som uppstår. Därefter upprepas filmens innehåll genom att vi går igenom momenten steg för steg. Deltagarna får bekanta sig med utrustningen vi tagit fram: en akutväska, en krislåda och flertalet checklistor.

Därefter är det dags att öva! Genom att praktiskt också öva på en händelse tränar man muskelminnet och får en känsla för hur man reagerar och beter sig. Helt klart kan vi se hur gruppen blir allt bättre på att fånga upp rutinerna och hantera en kris, genom sin träning. Givetvis hoppas vi att denna kunskap aldrig kommer att behöva användas, men vi vet också att om något händer måste vi vara redo. I en kris kommer ett tunnelseende fram och hjärnans kapacitet minskar. Då behöver vi få stöd av checklistor och rutiner och att muskelminnet kommer ihåg träningen av detta nödläge. Och då underlättar det om alla medarbetare har en gemensam grund att stå på och känner igen sig och rollerna som behövs. Såhär säger medarbetarna på Rehn Bygger om dagens övning:

– Intensivt och kort, men en bra grund. Jag fick en bra inblick i hur det kan fungera vid en olycka exempelvis. Jag känner att det kräver sin träning och uppdatering av hur man hanterar olika nödlägessituationer, säger Roger Hansson.  

– Bra träning! I skolan har vi fått en lätt genomgång av HLR, men inget liknande detta vi gått igenom idag. Det är även bra att kombinera teori med praktiska övningar, berättar Johannes Lindgren

– Bra genomgång, lärorikt och öppnade upp nya tankesätt. Teorin är bra men det är i praktiska övningar vi lär oss mest, säger Adam Örteskog.

Det verkar i alla fall som om det har varit en lärorik och nyttig genomgång för våra deltagare, vilket är kul att höra! Byggmästar´n i Skåne har än så länge inte behövt genomföra denna kunskap i skarpt läge, men däremot har vi haft andra kriser att tackla sedan 2018, och då har ändå denna kunskap varit till nytta för oss. Vi hoppas såklart att detta även är till nytta för Rehn Bygger! Att fräscha upp dessa viktiga kunskaper är väsentliga och det är något vi kommer fortsätta att göra för att se till att vi känner oss förberedda om något skulle hända!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...