Tillbaka

Så här kan golvbranschen minska sina klimatutsläpp

I byggbranschen jobbar vi ständigt för att minska branschens miljöpåverkan. Under de senaste åren har branschen tagit sitt ansvar och med hjälp av olika certifieringar har vi idag blivit väldigt bra på att bygga klimatsmart. Trots detta står ändå fastighets- och byggsektorn för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, varav cirka hälften kommer från materialanvändningen. Golvläggningsbranschen är en självklar del av byggbranschen, och varje år installeras cirka 25 miljoner kvadratmeter golv i Sverige. Golvbranschen har målet netto nollutsläpp till 2045.

När golvbranschen kartlade sina klimatutsläpp kunde man konstatera att den största utsläppskällan var transporter, framförallt från de servicebilar företagen kör till och från byggarbetsplatserna, men även avfall och energiförbrukning är stora utsläppsbovar som bidrar till klimatutsläpp. Genom att beräkna utsläppen, sätta tydliga mål och sedan vidta åtgärder för att minska utsläppen, så som att implementera en fossilfri fordonsflotta har delar av golvbranschen idag kunnat minska sin totala klimatpåverkan. Man bedömer att man, tack vare den fossilfria fordonsflottan, inom 2-3 år kommer kunna halvera sin klimatpåverkan, samtidigt som man blir allt duktigare på att addera nya indata för att mer precist beräkna klimatpåverkan.

Nästa steg i att minska golvbranschens klimatpåverkan är att bryta ner siffrorna ytterligare så att man ska kunna se hur stora utsläppen blir för varje projekt, eller kvadratmeter installerat golv, för att sedan arbeta fram mer konkreta åtgärder för att minska utsläppen. För att detta ska bli en möjlighet har Golvbranschens riksorganisation, GBR, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en ny metod för att beräkna utsläppen i branschen, från såväl produkter som tjänster. Metoden, som är en klimatberäkningsmetod, är tillämpbar för branscher som omfattar produkter och tjänster, där Golvbranschens medlemmar har fått möjligheten att via en fallstudie testa metoden i praktiken. Resultatet har blivit faktiska åtgärder där man bedömer att det finns potential att sänka klimatutsläppen för golvbranschen som helhet. På detta sätt har man lyckats ta fram nya fokusområden för branschens färdplan.

Baserat på dessa klimatberäkningar har IVL kunnat konstatera att följande faktorer är med och bidrar stort till golvbranschens klimatpåverkan; avfallshantering av ytskikt, materialtillverkning och tredjepartsleveranser. Avfallshanteringen av ytskikt hanteras genom förbränning vilket leder till höga koldioxidutsläpp. Tredjepartsleveranserna kommer i regel från långväga håll vilket bidrar negativt till branschens klimatpåverkan. Med tanke på att klimatpåverkan från produktskedet, och förbränningen, står för en så stor del av golvbranschens klimatpåverkan är det högst relevant att rikta åtgärder mot dessa områden. Det är en relativt enkel åtgärd, genom att till exempel använda sig av klimatförbättrande material kan man hålla nere klimatpåverkan från produktionsskedet, och samtidigt kan man att även utveckla så att de långväga transporterna börjar använda sig av alternativa drivmedel för att bli mer skonsamma för miljön. Samtidigt kan vi även bli bättre på att underhålla och renovera golven, för att på det sättet säkerställa att golven får en längre livslängd och därmed byts mer sällan för att i sin tur spara på resurser och miljö.

Alla delbranscher av byggsektorn och aktörer i den behöver se över just sin del av påverkan, för många bäckar små bidrar! Att golvbranschen bidrar med sitt är jätteviktigt och bra! 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...