Tillbaka

Arbetet med att säkra upp byggarbetsplatserna i Sverige får aldrig ta paus. Det krävs en starkare säkerhetskultur där man måste fokusera mer på att minska riskerna och höja den generella säkerhetsnivån. Som ett steg i detta arbete har Byggföretagen tagit fram Safe Construction Training, en gemensam säkerhetsutbildning för hela branschen, med syftet att säkerställa och tillämpa en branschstandard med en gemensam syn på säkerhetsfrågor såväl som att ta fram en lägsta acceptabel kunskapsnivå för att få vara verksam på byggarbetsplatser. Safe Construction Training är en helt kostnadsfri kurs som finns tillgänglig på tio olika språk så att även våra utländska aktörer har samma förutsättningar att gå kursen. När man har gått kursen registreras intyget i ID06-kompetensdatabas. Den 1 juli kommer det att bli obligatoriskt att ha gått kursen Safe Construction Training, om man ska beträda en byggarbetsplats som samordnas av ett av Byggföretagens medlemsföretag, till exempel inom koncernen Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger.

Vi på Byggmästar’n i Skåne vill lyfta dem som är verksamma i branschen som har gått Safe Construction Training, i våra sociala medier, i syfte att sprida informationen om Safe Construction Training vidare. Den här veckan har vi pratat med Martin Strandberg på All-Elektro AB för att ta reda på vad han tycker om Safe Construction Training.

Vad tyckte ni om kursen Safe Construction Training?  

– Jag tyckte att Safe Construction Training var en ovanligt bra kurs, där man på ett enkelt sätt kunde pinpointa det man ska tänka på när man befinner sig på en byggarbetsplats för att minimera riskerna. På bygget blir man lätt ”fartblind” och gör så som man alltid har gjort, men den här utbildningen fick en att reflektera kring det egna beteende på bygget och vilka konsekvenserna kan bli om man inte är försiktig.   

Var det något i kursen som särskilt fastnade?  

– Jag gillade upplägget man har i Safe Construction Training, det är en mycket bra mix av hårda fakta och egna reflektioner. Det som jag särskilt fastnade för var tonen i kursen, som känns mer välmenande än de säkerhetsutbildningarna som tidigare har funnits på marknaden. Mycket av det som man tog upp i Safe Construction Training känner vi igen från elektrikernas riktlinjer, men där har man bara presenterat fakta och riktlinjer rakt upp och ner och förväntat sig att respondenten bara ska ta till sig det. I Safe Construction Training hade man en annan inriktning, en mjukare vinkel, som gör att det blir lättare att ta till sig budskapet. Sedan tror jag att det vore klokt att ha kontinuerlig upprepning av kursen som man har med till exempel Heta Arbeten, så att budskapet verkligen sätter sig.  

Har du någon annan kommentar till Safe Construction Training och att det ska vara obligatoriskt att ha gått kursen?  

– Nej, egentligen inte mer än att det är ett väldigt bra initiativ, en bra och pedagogisk kurs och att det är på tiden att något sådant kommer ut i branschen, samt att det är bra att det blir ett krav att ha gått utbildningen. Alla i branschen borde gå kursen, oavsett vad man gör på ett bygge. På All-Elektro AB utbildar vi nu samtliga medarbetare inom Safe Construction Training, även administrativ personal, för att alla ska vara medvetna om risker och faror som finns på en byggarbetsplats. Förhoppningsvis kan man med ett sådant initiativ som Safe Construction Training minska antalet arbetsolyckor i byggbranschen och en gång för alla avsluta ”ska bara”-mentaliteten. 

I Safe Construction Training går man bland annat igenom de vanligaste reglerna inom säkerhet och hälsa, samtidigt som man lyfter förståelsen kring de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningssektorn och hur de ska förebyggas. Kursen tar även upp hur den egna personens attityder och beteenden kan påverka säkerheten för både den egna individen såväl som för hela arbetsgruppen i sig. Enklaste sättet att gå Safe Construction Training är genom att besöka Byggbranschens utbildningscenter här där man enkelt kan logga in och komma igång. Man kan antingen gå utbildningen själv eller boka den åt sina medarbetare. Så fort man har gått kursen, och fått ett godkänt testresultat, registreras och verifieras det i ID06-Kompetensdatabas, under förutsättning att man som individ ger samtycke till det. Våren 2020 tog arbetsgivarorganisationen Byggföretagen beslut om att de aktörer som vistas på byggarbetsplatser som byggarbetsmiljösamordnas av ett medlemsföretag i Byggföretagen, också måste ha gått denna utbildning och kravet träder i kraft 1 juli 2021.

Eftersom vi alla är ute efter samma sak, att ha så säkra byggarbetsplatser som möjligt, är vi tacksamma för alla som går kursen och på det sättet ökar kunskapen om säkerhet samtidigt som de förbättrar både beteende och attityder kopplade till arbetsmiljöfrågor. Tack, tillsammans skapar vi en bättre och säkrare byggbransch!   

 

 

SENASTE INLÄGGET

2023-09-28

Idag har vi haft vår årliga fysiska skyddsombudsträff ...

2023-09-27

Vi har under en längre period ...

2023-09-22

Vi har tidigare bloggat ...