Tillbaka

Snart är det den 1 juli, dagen då det blir obligatoriskt att ha gått kursen Safe Construction Training om man ska beträda en byggarbetsplats som samordnas av ett av Byggföretagens medlemsföretag, till exempel Byggmästar´n i Skåne.

Safe Construction Training är en gemensam och digital säkerhetsutbildning för hela branschen. Syftet med kursen är att säkerställa en gemensam syn på säkerhetsfrågor samtidigt som man vill ta fram en lägsta acceptabel kunskapsnivå för att få vara verksam på en byggarbetsplats. Safe Construction Training är en digital och helt kostnadsfri kurs och för att minska eventuella trösklar och ge utländska aktörer samma förutsättningar att gå kursen finns den idag tillgänglig på tio olika språk.

Vi på Byggmästar’n i Skåne vill lyfta de underentreprenörer som har gått Safe Construction Training i våra sociala medier och på vår hemsida, i syfte att sprida informationen om Safe Construction Training vidare. Den här veckan har vi pratat med Tomas Nilsson på CAANEL Elteknik i Malmö AB för att ta reda på vad han tycker om Safe Construction Training.

Varför valde ni att genomföra kursen Safe Construction Training? 

– Vi har beställare som kräver att vi ska ha gått Safe Construction Training och tycker även att det är bra för vår personal att ha fått den här grunden. Det är även bra för de som kanske inte beträder större arbetsplatser, typ våra servicemontörer, att få ett säkerhetstänk. Jag tycker att Safe Construction Training är en bra utbildning och jag rekommenderar andra att gå den.

Vad tyckte ni om kursen Safe Construction Training? 

– Det är en bra kurs, som både är pedagogisk och lättförstådd. När man tog fram kursen fick man med ett bra innehåll som tar med det väsentligaste som man ska tänka på för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Dock är det viktigt att sätta av bra med tid när man kopplar upp sig så man slipper avbryta mitt i kursen, som tar cirka en timme. 

Har du någon kommentar till initiativet Safe Construction Training och att det ska vara obligatoriskt att ha gått kursen? 

– Det är helt klart ett bra initiativ att ha en gemensam utbildning som gäller på alla arbetsplatser, på det sättet blir det inga frågeställningar om vad som gäller på respektive arbetsplats, utan alla har en gemensam branschstandard.

I Safe Construction Training går man bland annat igenom de vanligaste reglerna inom säkerhet och hälsa, samtidigt som man lyfter förståelsen kring de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningssektorn och hur de ska förebyggas. Kursen tar även upp hur den egna personens attityder och beteenden kan påverka säkerheten för både den egna individen såväl som för hela arbetsgruppen i sig. Enklaste sättet att gå Safe Construction Training är genom att besöka Byggbranschens utbildningscenter  här  där man enkelt kan logga in och komma igång. Man kan antingen gå utbildningen själv eller boka den åt sina medarbetare. Så fort man har gått kursen, och fått ett godkänt testresultat, registreras och verifieras det i ID06-Kompetensdatabas, under förutsättning att man som individ ger samtycke till det. Våren 2020 tog arbetsgivarorganisationen Byggföretagen beslut om att de aktörer som vistas på byggarbetsplatser som byggarbetsmiljösamordnas av ett medlemsföretag i Byggföretagen, också måste ha gått denna utbildning och kravet träder i kraft 1 juli 2021.

Eftersom vi alla är ute efter samma sak, att ha så säkra byggarbetsplatser som möjligt, är vi tacksamma för alla som går kursen och på det sättet ökar kunskapen om säkerhet samtidigt som de förbättrar både beteende och attityder kopplade till arbetsmiljöfrågor. Tack, tillsammans skapar vi en bättre och säkrare byggbransch! 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...