Tillbaka

För att skydda såväl dig själv som dina kollegor från olyckor på byggarbetsplatsen krävs både kunskap och förståelse kring arbetsmiljö. Byggföretagen har tagit fram den digitala utbildningen Safe Construction Training, som är en gemensam säkerhetsutbildning för hela branschen, med syfte att säkerställa och tillämpa en branschstandard med en gemensam syn på säkerhetsfrågor såväl som att ta fram en lägsta acceptabel kunskapsnivå för att få vara verksam på byggarbetsplatser. Från och med den 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för Byggföretagens medlemmar. Kravet gäller även alla som ska beträda en byggarbetsplats där arbetsmiljön samordnas av ett av Byggföretagens medlemmar, till exempel Byggmästar’n i Skåne.

Safe Construction Training är en digital kurs, som fungerar utmärkt som säkerhetsintroduktion i företag och organisationer oavsett storlek och funktion. Kursen finns tillgänglig på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen. När man har gått kursen får man ett intyg som lagras i ID06-kompetensdatabas. Intyget är personligt och följer med individen om den byter arbetsgivare. Utbildningen kan genomföras i grupp där man sitter och resonerar tillsammans, men för att erhålla intyget krävs det att varje person är inloggad och svarar på frågorna från sitt eget konto. Utbildningen tar cirka 1-2 timmar i anspråk och intyget är sedan giltigt i fem år. Därefter måste man repetera utbildningen.

Vi på Byggmästar’n i Skåne vill i våra sociala medier lyfta fram aktörer vi samarbetar med som har gått Safe Construction Training, i syfte att sprida informationen om Safe Construction Training vidare. Den här veckan har vi pratat med Sven Paulin och Mattias Palm Torres på Fieldly AB. Fieldly vistas förvisso inte så ofta på våra byggen, då de snarare är en leverantör inom IT och projektstyrningsverktyg, men även de kommer ibland ut på byggarbetsplatser. Det är som vi ser det viktigt att även de skapar en grund och förståelse för vad de behöver tänka på vid sådana besök. Fieldly är en ID06-ackrediterad leverantör och erbjuder bland annat lösning för personalliggare, ID06-Kompetensdatabas och visualisering av UE-kedjor och automatiska kontroller av företag. Kopplingen till ID06-Kompetensdatabasen är under utveckling och kommer att finnas tillgänglig till sommaren.

Varför valde ni att genomföra kursen Safe Construction Training? 

SP: Det kanske inte anses vara självklart att vi ska gå denna utbildning, men vi blev nyfikna på den när vi började utveckla lösningen för en koppling till ID06-Kompetensdatabas. Dessutom besöker vi ju ibland byggarbetsplatser, och vill visa respekt för våra kunder och deras säkerhetsarbete.  

Var det någon del i Safe Construction Training som verkligen fastnade? 

MPT: Ja verkligen! Vi har ju själva en låg kunskap kring byggarbetsplatsernas risker, och vi har verkligen fått upp ögonen för dem. Att reflektera över sin egen attityd och beteende var också nyttigt.  

Någon kommentar till initiativet Safe Construction Training och att de ska vara obligatoriskt att ha gått kursen, och blivit godkänd, för att beträda en byggarbetsplats efter den 1 juli 2021? 

SP: Det är jättebra! Även om kravet kanske inte direkt riktas mot oss som en IT-leverantör, tycker vi att det är ett bra beslut och en bra grund till säkerhetsarbetet och säkerhetskulturen. Det har gett oss en “AHA-upplevelse” och gett oss inspiration till nya idéer till våra produkter.  

I Safe Construction Training går man bland annat igenom de vanligaste reglerna inom säkerhet och hälsa, samtidigt som man lyfter förståelsen kring de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningssektorn och hur de ska förebyggas. Kursen tar även upp hur den egna personens attityder och beteenden kan påverka säkerheten för både den egna individen såväl som för hela arbetsgruppen i sig. Enklaste sättet att  gå  Safe  Construction  Training är genom att besöka Byggbranschens utbildningscenter här  där man enkelt kan logga in och komma igång. Man kan antingen gå utbildningen själv eller boka den åt sina medarbetare. Så fort man har gått kursen, och fått ett godkänt testresultat, registreras och verifieras det i ID06-Kompetensdatabas, under förutsättning att man som individ ger samtycke till det.

Eftersom vi alla är ute efter samma sak, att ha så säkra byggarbetsplatser som möjligt, är vi tacksamma för alla som går kursen och på det sättet ökar kunskapen om säkerhet samtidigt som det förbättrar både beteende och attityder kopplade till arbetsmiljöfrågor. Tack, tillsammans skapar vi en bättre och säkrare byggbransch!   

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...