Tillbaka

Juni månad är här och det betyder att det nu är mindre än en månad kvar tills det kommer det att bli obligatoriskt att ha gått kursen Safe Construction Training, om man ska beträda en byggarbetsplats som samordnas av ett av Byggföretagens medlemsföretag, till exempel  Byggmästar´n i Skåne.

Vi som jobbar inom byggbranschen är alla överens om att arbetet med att säkra upp byggarbetsplatserna i Sverige aldrig får ta paus. Det krävs en starkare säkerhetskultur där man måste fokusera mer på att minska riskerna och höja den generella säkerhetsnivån. Som ett steg i detta arbete har Byggföretagen tagit fram Safe Construction Training. Vad är då Safe Construction Training? Jo det är en gemensam säkerhetsutbildning för hela branschen, med syftet att säkerställa och tillämpa en branschstandard med en gemensam syn på säkerhetsfrågor såväl som att ta fram en lägsta acceptabel kunskapsnivå för att få vara verksam på byggarbetsplatser.

Safe Construction Training är en digital kurs, som fungerar utmärkt som säkerhetsintroduktion i företag och organisationer oavsett storlek och funktion. Kursen finns tillgänglig på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen. När man har gått kursen får man ett intyg som lagras i ID06-kompetensdatabas. Intyget är personligt och följer med individen om den byter arbetsgivare. Utbildningen kan genomföras i grupp där man sitter och resonerar tillsammans, men för att erhålla intyget krävs det att varje person är inloggad och svarar på frågorna från sitt eget konto. Utbildningen tar cirka 1-2 timmar i anspråk och intyget är sedan giltigt i fem år. Därefter måste man repetera utbildningen.

Vi på Byggmästar’n i Skåne vill i våra sociala medier lyfta fram aktörer vi samarbetar med som har gått Safe Construction Training, i syfte att sprida informationen om kursen vidare. Den här veckan har vi pratat med Håkan Olsson på Lås & Larm Aktuellt i Malmö AB, och tagit reda på vad de tycker om Safe Construction Training.

Varför valde ni att genomföra kursen Safe Construction Training?  

– Eftersom en stor del av våra kunder är byggföretag där vi anlitas som underentreprenörer är det en självklarhet att genomföra kursen då det är ett krav från den 1 juli. Att det dessutom bidrar till en säkrare bransch och skapar en större medvetenhet kring arbetsmiljön för våra anställda är ett stort plus. 

Vad tyckte ni om kursen Safe Construction Training?  

– I det stora hela är det en väldigt bra kurs, den är informativ och lätt att hänga med i. Dock fanns det avsnitt som inte berörde just vår del men som kan vara bra att känna till. Den fick en verkligen att tänka till generellt kring säkerhetstänket, risker (analys) och ergonomi, och rannsaka sig själv hur man agerar ute på byggarbetsplatsen.  

Hur ska ni gå tillväga för att säkerställa att alla inom organisationen ska ha gått kursen?  

– Alla våra medarbetare ska skicka in sitt utbildningsbevis till personalansvarig när kursen genomförts. I god till innan den 1 juli följs det upp att alla som behöver har gått kursen. Sen finns det att tillgå information om kursen på ID06-kompetensdatabas.  

Någon kommentar till initiativet Safe Construction Training och att de ska vara obligatoriskt att ha gått kursen, och blivit godkänd, för att beträda en byggarbetsplats efter den 1 juli 2021? 

– För oss som arbetsgivare är Safe Construction Training, och kravet, ytterligare en trygghet förutom vårt eget arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete. 

I Safe Construction Training går man bland annat igenom de vanligaste reglerna inom säkerhet och hälsa, samtidigt som man lyfter förståelsen kring de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningssektorn och hur de ska förebyggas. Kursen tar även upp hur den egna personens attityder och beteenden kan påverka säkerheten för både den egna individen såväl som för hela arbetsgruppen i sig. Enklaste sättet att gå Safe  Construction  Training är genom att besöka Byggbranschens utbildningscenter här (www.buc.se) där man enkelt kan logga in och komma igång. Man kan antingen gå utbildningen själv eller boka den åt sina medarbetare. Så fort man har gått kursen, och fått ett godkänt testresultat, registreras och verifieras det i ID06-Kompetensdatabas, under förutsättning att man som individ ger samtycke till det.

Eftersom vi alla är ute efter samma sak, att ha så säkra byggarbetsplatser som möjligt, är vi tacksamma för alla som går kursen och på det sättet ökar kunskapen om säkerhet samtidigt som det förbättrar både beteende och attityder kopplade till arbetsmiljöfrågor. Tack, tillsammans skapar vi en bättre och säkrare byggbransch! 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...