Tillbaka

För att skydda såväl dig själv som dina kollegor från olyckor på byggarbetsplatsen krävs både kunskap och förståelse kring arbetsmiljö. Byggföretagen har tagit fram den digitala utbildningen Safe Construction Training, som är en gemensam säkerhetsutbildning för hela branschen, med syfte att säkerställa och tillämpa en branschstandard med en gemensam syn på säkerhetsfrågor såväl som att ta fram en lägsta acceptabel kunskapsnivå för att få vara verksam på byggarbetsplatser. Från och med den 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för Byggföretagens medlemmar. Kravet gäller även alla som ska beträda en byggarbetsplats där arbetsmiljön samordnas av ett av Byggföretagens medlemmar, till exempel Byggmästar’n i Skåne.

Safe Construction Training är en digital kurs, som fungerar utmärkt som säkerhetsintroduktion i företag och organisationer oavsett storlek och funktion. Kursen finns tillgänglig på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen. När man har gått kursen får man ett intyg som lagras i ID06-kompetensdatabas. Intyget är personligt och följer med individen om den byter arbetsgivare.

Utbildningen kan genomföras i grupp där man sitter och resonerar tillsammans, men för att erhålla intyget krävs det att varje person är inloggad och svarar på frågorna från sitt eget konto. Utbildningen tar cirka 1-2 timmar i anspråk och intyget är sedan giltigt i fem år. Därefter måste man repetera utbildningen.

Vi på Byggmästar’n i Skåne vill i våra sociala medier lyfta fram de underentreprenörer som har gått Safe Construction Training, i syfte att sprida informationen om Safe Construction Training vidare. Den här veckan har vi pratat med Patrik Sjögren på Patrik Sjögren AB, ett håltagningsföretag som är verksamt i hela Skåne, för att ta reda på vad han tycker om Safe Construction Training.

Varför valde ni att genomföra kursen Safe Construction Training? 

– Det känns självklart att ta till sig de möjligheter som finns gällande utbildning och då främst inom området säkerhet på arbetsplatsen. Kursen hade ett bra upplägg och webgränssnittet var lätt att förstå. Repetition är kunskapens moder och skulle det mot all förmodan vara något man missat i tidigare utbildningar får man ju möjligheten att öka sin kunskap. 

Var det någon del i Safe Construction Training som verkligen fastnade? 

– Faktiskt inte, men i och med att vi aktivt arbetar med säkerhet och miljö samt alldeles nyligen gick vi en utbildning i ställning upp till nio meter så var det mesta rätt färskt i minnet. Men oavsett, så rekommenderar vi absolut andra att gå utbildningen. Våra anställda gick utbildning på en knapp timme och i samband med att vi ändå hade annan utbildning i företagets lokaler. 

Någon kommentar till initiativet Safe Construction Training och att de ska vara obligatoriskt att ha gått kursen, och blivit godkänd, för att beträda en byggarbetsplats efter den 1 juli 2021? 

– Arbetsmiljö och säkerhet är något av det viktigaste vi har att tänka på för dem som arbetar inom vårt yrke. Att bevisa för sig själv att man har koll på läget skapar trygghet och säkerhet! Vi tycker att det är mycket bra att kravet om att ha gått Safe Construction Training kommer och det är dessutom tidsbesparande då utbildning är gemensam för alla byggföretagen. Man slipper lägga tid på de olika kurserna som de större byggföretagen haft nu när de använder samma utbildning. 

I Safe Construction Training går man bland annat igenom de vanligaste reglerna inom säkerhet och hälsa, samtidigt som man lyfter förståelsen kring de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningssektorn och hur de ska förebyggas. Kursen tar även upp hur den egna personens attityder och beteenden kan påverka säkerheten för både den egna individen såväl som för hela arbetsgruppen i sig. Enklaste sättet att gå Safe Construction Training är genom att besöka Byggbranschens utbildningscenter här  där man enkelt kan logga in och komma igång. Man kan antingen gå utbildningen själv eller boka den åt sina medarbetare. Så fort man har gått kursen, och fått ett godkänt testresultat, registreras och verifieras det i ID06-Kompetensdatabas, under förutsättning att man som individ ger samtycke till det.

Eftersom vi alla är ute efter samma sak, att ha så säkra byggarbetsplatser som möjligt, är vi tacksamma för alla som går kursen och på det sättet ökar kunskapen om säkerhet samtidigt som det förbättrar både beteende och attityder kopplade till arbetsmiljöfrågor. Tack, tillsammans skapar vi en bättre och säkrare byggbransch!   

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...