Tillbaka

 

För att skydda såväl dig själv som dina kollegor från olyckor på byggarbetsplatsen krävs både kunskap och förståelse kring arbetsmiljö. Byggföretagen har tagit fram den digitala utbildningen Safe Construction Training, som är en gemensam säkerhetsutbildning för hela branschen, med syfte att säkerställa och tillämpa en branschstandard med en gemensam syn på säkerhetsfrågor såväl som att ta fram en lägsta acceptabel kunskapsnivå för att få vara verksam på byggarbetsplatser. Från och med den 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för Byggföretagens medlemmar. Kravet gäller även alla som ska beträda en byggarbetsplats där arbetsmiljön samordnas av ett av Byggföretagens medlemmar, till exempel Byggmästar’n i Skåne eller Rehn Bygger.

Safe Construction Training är en digital kurs, som fungerar utmärkt som säkerhetsintroduktion i företag och organisationer oavsett storlek och funktion. Kursen finns tillgänglig på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen. När man har gått kursen får man ett intyg som lagras i ID06-kompetensdatabas. Intyget är personligt och följer med individen om den byter arbetsgivare. Utbildningen kan genomföras i grupp där man sitter och resonerar tillsammans, men för att erhålla intyget krävs det att varje person är inloggad och svarar på frågorna från sitt eget konto. Utbildningen tar cirka 1-2 timmar i anspråk och intyget är sedan giltigt i fem år. Därefter måste man repetera utbildningen.

Vi på Byggmästar’n i Skåne vill i våra sociala medier lyfta fram aktörer vi samarbetar med som har gått Safe Construction Training, i syfte att sprida informationen om kursen vidare. Den här veckan är det vårt dotterbolags, Rehn Bygger AB:s tur. Vi har vi pratat med Susanne Gustavsson, KMA-ansvarig på Rehn Bygger AB, för att ta reda på vad hon och vårt dotterbolag tycker om kursen Safe Construction Training.

Vad tyckte ni om kursen Safe Construction Training? 

– Det är en bra utbildning, som på ett enkelt sätt uppdaterar alla medarbetares kunskaper inom arbetsmiljö. Flertalet av våra medarbetare tyckte att omfattningen i kursen var bra, både gällande upplägg och frågor. För de flesta av våra medarbetare tog det drygt en timme att genomföra Safe Construction Training. 

Var det något särskilt som verkligen fastnade? 

– Kombinationen av texter, videos och frågor ger en ”levande” utbildningsmiljö trots att man genomför utbildningen digitalt och på egen hand. Det man ska tänka på är att ge medarbetaren tid och lugn och ro för att genomföra utbildningen.  När vi har diskuterat utbildningen hos oss internt har vi märkt att det som fastnade hos våra medarbetare var väldigt personberoende, en del kommenterade delar som de inte har så bra koll på, vilket bevisar att det är en omfattande utbildning som väcker tankar hos alla. 

Någon kommentar till initiativet Safe Construction Training och att de ska vara obligatoriskt att ha gått kursen, och blivit godkänd, för att beträda en byggarbetsplats efter den 1 juli 2021? 

– Jag tror att viljan i branschen är god, det vill säga att man vill ha kompetenta medarbetare inom arbetsmiljö. Men det är lätt hänt att förebyggande arbetsmiljöarbete hamnar i kläm i det vardagliga arbetet. Genom att göra utbildningen obligatorisk och registrera den genomförda utbildningen på ID06, skyndar vi på processen. 

I Safe Construction Training går man bland annat igenom de vanligaste reglerna inom säkerhet och hälsa, samtidigt som man lyfter förståelsen kring de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningssektorn och hur de ska förebyggas. Kursen tar även upp hur den egna personens attityder och beteenden kan påverka säkerheten för både den egna individen såväl som för hela arbetsgruppen i sig. Enklaste sättet att gå Safe  Construction  Training är genom att besöka Byggbranschens utbildningscenter här (www.buc.se) där man enkelt kan logga in och komma igång. Man kan antingen gå utbildningen själv eller boka den åt sina medarbetare. Så fort man har gått kursen, och fått ett godkänt testresultat, registreras och verifieras det i ID06-Kompetensdatabas, under förutsättning att man som individ ger samtycke till det.

Eftersom vi alla är ute efter samma sak, att ha så säkra byggarbetsplatser som möjligt, är vi tacksamma för alla som går kursen och på det sättet ökar kunskapen om säkerhet samtidigt som det förbättrar både beteende och attityder kopplade till arbetsmiljöfrågor. Tack, tillsammans skapar vi en bättre och säkrare byggbransch! 

 

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...