Tillbaka

Vad krävs för att skydda dig och dina kollegor på en byggarbetsplats? Och hur ska vi jobba för att minska antalet arbetsolyckor?  I byggbranschen jobbar vi ständigt med att tillämpa en gemensam branschstandard med gemensam syn på säkerhetsfrågor för att kunna ta fram en lägsta acceptabel kunskapsnivå så att de som är verksamma på våra byggarbetsplatser kommer helskinnade hem efter en arbetsdag. Som ett steg i detta arbete har Byggföretagen tagit fram den digitala utbildningen Safe Construction Training, som är just en gemensam säkerhetsutbildning för hela branschen, som fungerar utmärkt som en säkerhetsintroduktion i företag och organisationer oavsett storlek och funktion.

Safe Construction Training finns tillgänglig på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen. När man har gått kursen får man ett intyg som lagras i ID06-kompetensdatabas. Intyget är personligt och följer med individen om den byter arbetsgivare.  Utbildningen kan genomföras i grupp där man sitter och resonerar tillsammans, men för att erhålla intyget krävs det att varje person är inloggad och svarar på frågorna från sitt eget konto. Utbildningen tar cirka 1-2 timmar i anspråk och intyget är sedan giltigt i fem år. Därefter måste man repetera utbildningen.

Från och med idag, 1 juli 2021, är utbildningen obligatorisk för Byggföretagens medlemmar. Kravet gäller även alla som ska beträda en byggarbetsplats där arbetsmiljön samordnas av ett av Byggföretagens medlemmar, till exempel Byggmästar’n i Skåne.  

Vi på Byggmästar’n i Skåne vill lyfta de underentreprenörer som har gått Safe Construction Training i våra sociala medier och på vår hemsida, i syfte att sprida informationen om Safe Construction Training vidare. Den här veckan har vi pratat med Tobias Radomski på Täta Tak för att prata lite om den digitala kursen och vad han tycker om initiativet bakom Safe Construction Training.

Vad tyckte du om Safe Construction Training? 

– Det är en bra och intressant kurs med ett vettigt upplägg. Den är dessutom enkel och pedagogisk, och det är rätt lätt att ta sig igenom den steg för steg. Jag tror att alla i byggbranschen har glädje av kursen, då den behandlar så mycket på så många olika nivåer. Safe Construction Training är en grundläggande kurs, och man behöver fördjupa sig i sina egna delar definitivt, men den är en ögonöppnare och får en att tänka till kring riskerna som finns på en byggarbetsplats.  

Rekommenderar du andra till att gå Safe Construction Training? 

– Definitivt, det här är en kurs som alla i byggbranschen har glädje av!  

Vad bör andra som ska gå kursen tänka på? 

– Fördelen med den här kursen är att det inte krävs några förberedelser, man anmäler sig och 1-2 timmar senare är man i princip klar. Men det man ska tänka på, för att man ska få ut så mycket som möjligt av innehållet, är att man tar sig tiden till att genomföra den. Stäng av telefonen och fokusera!  

Någon kommentar till initiativet Safe Construction Training och det krav som börjar gälla från och med den 1 juli 2021? 

– Jag tycker att det är ett jättebra initiativ och det visar på att Sverige är i framkant gällande arbetet i att minimera skador på byggarbetsplatsen och öka medvetenheten kring arbetsmiljö. Man borde uppmuntra fler länder till liknande initiativ!  

I Safe Construction Training går man bland annat igenom de vanligaste reglerna inom säkerhet och hälsa, samtidigt som man lyfter förståelsen kring de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningssektorn och hur de ska förebyggas. Kursen tar även upp hur den egna personens attityder och beteenden kan påverka säkerheten för både den egna individen såväl som för hela arbetsgruppen i sig. Enklaste sättet att gå Safe  Construction  Training är genom att besöka Byggbranschens  utbildningscenter här (www.buc.se) där man enkelt kan logga in och komma igång. Man kan antingen gå utbildningen själv eller boka den åt sina medarbetare. Så fort man har gått kursen, och fått ett godkänt testresultat, registreras och verifieras det i ID06-Kompetensdatabas, under förutsättning att man som individ ger samtycke till det.

Eftersom vi alla är ute efter samma sak, att ha så säkra byggarbetsplatser som möjligt, är vi tacksamma för alla som går kursen och på det sättet ökar kunskapen om säkerhet samtidigt som det förbättrar både beteende och attityder kopplade till arbetsmiljöfrågor. Tack, tillsammans skapar vi en bättre och säkrare byggbransch!  

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...