Tillbaka

Safe Construction Training – Werme Mark och Byggkonsult AB

Sommaren börjar närma sig och snart är det den 1 juli, dagen då det blir obligatoriskt att ha gått kursen Safe Construction Training om man ska beträda en byggarbetsplats som samordnas av ett av Byggföretagens medlemsföretag, t ex Byggmästar´n i Skåne. Safe Construction Training är en gemensam och digital säkerhetsutbildning för hela branschen. Syftet med kursen är att säkerställa en gemensam syn på säkerhetsfrågor samtidigt som man vill ta fram en lägsta acceptabel kunskapsnivå för att få vara verksam på en byggarbetsplats. Safe Construction Training är en digital och helt kostnadsfri kurs och för att minska eventuella trösklar och ge utländska aktörer samma förutsättningar att gå kursen finns den idag tillgänglig på tio olika språk.

I byggbranschen är alla överens om en sak, vi ska ha så säkra byggarbetsplatser som möjligt. Arbetet med att minska antalet olyckor på byggarbetsplatserna får aldrig ta paus och olyckor med dödlig utgång får absolut inte förekomma. Därför ska säkerhet och arbetsmiljö alltid prioriteras samtidigt som man alltid ska jobba för att höja den generella säkerhetsnivån. Under våren 2020 tog arbetsgivarorganisationen Byggföretagen beslut om att kursen Safe Construction Training ska vara ett medlemskrav, på så sätt att medlemsföretagens medarbetare ska gå den, men också att de aktörer som i övrigt vistas på byggarbetsplatser som byggarbetsmiljösamordnas av ett medlemsföretag i Byggföretagen, också måste ha gått denna utbildning och kravet träder, som sagt, i kraft 1 juli 2021. I kursen går man bland annat igenom de vanligaste reglerna inom säkerhet och hälsa, samtidigt som man lyfter förståelsen kring de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningssektorn och hur de ska förebyggas. Kursen tar även upp hur den egna personens attityder och beteenden kan påverka säkerheten för både den egna individen såväl som för hela arbetsgruppen i sig.

Under hösten gick samtliga medarbetare på Byggmästar’n i Skåne utbildningen Safe Construction Training och under våren har medarbetarna på Rehn Bygger AB gått samma utbildning. Men, i och med att kursen syftar till att vara hela byggbranschens introduktion till säkerhet, har vi uppmuntrat alla från våra byggherrar till våra besiktningsmän att gå kursen om de vill kunna beträda våra byggarbetsplatser efter den 1 juli. Camilla och Ted Werme på Werme Mark och Byggkonsult AB jobbar som konsulter med bland annat bygg- och projektledning, som kontrollansvariga och gör entreprenadsbesiktningar. De har gått kursen Safe Constuction Training, och vi har satt oss ner med Ted och Camilla för att prata lite om kursen och vad de tycker om den.

Vad tyckte ni om kursen Safe Construction Training? 

– Kursen var enkel och tydlig att genomföra och fick oss att fundera över hur man ska bete sig när man går in på en byggarbetsplats. Det kan lätt hända att man som konsult avfärdar den här typen av kurser eftersom man inte är en yrkesarbetare på en byggarbetsplats, men vi rekommenderar definitivt andra i vår position, som inhyrda konsulter, att gå Safe Constuction Training. Kursen får en att tänka på riskerna och vad som faktiskt kan hända om man inte är observant på en byggarbetsplats. Vi tycker verkligen att Safe Construction Training är ett helt rätt steg att ta för att säkra upp byggbranschen ytterligare och minska antalet olyckor på våra byggarbetsplatser. 

Var det något särskilt med kursen som ni vill lyfta? 

– Vi tyckte att det var en bra kurs med ett bra upplägg, det var mycket information och ett tips är att man sätter sig ner i lugn och ro och läser ordentligt vad som står för att även förstå innebörden att det som sägs och skrivs. När man jobbar som inhyrd konsult kan det ibland vara lätt att tänka att ”jag ska bara in på ett kort besök” och då kan man bli nonchalant för säkerheten ute på en byggarbetsplats utan att mena det. Safe Construction Training blev lite av en påminnelse för oss att bli mer uppmärksamma för riskerna på en arbetsplats. Vi tycker att alla borde gå den här kursen, dock tror vi även att det vore klokt att man uppdaterar sig inom kursen åtminstone en gång per år, eftersom det är lätt att man glömmer vissa bitar. Speciellt för oss som inte jobbar på en byggarbetsplats varje dag. 

Enklaste sättet att gå Safe Construction Training är genom att besöka Byggbranschens utbildningscenter här, där man enkelt kan logga in och komma igång. Man kan antingen gå utbildningen själv eller boka den åt sina medarbetare. Så fort man har gått kursen, och fått ett godkänt testresultat, registreras och verifieras det i ID06 Kompetensdatabas, under förutsättning att man som individ ger samtycke till det.

Eftersom vi alla är ute efter samma sak, att ha så säkra byggarbetsplatser som möjligt, är vi tacksamma för alla som går kursen och på det sättet ökar kunskapen om säkerhet samtidigt som de förbättrar både beteende och attityder kopplade till arbetsmiljöfrågor.

 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...