Tillbaka

Det är början på april och om mindre än tre månader blir obligatoriskt att ha gått kursen Safe Construction Training, om man ska beträda en byggarbetsplats som samordnas av ett av Byggföretagens medlemsföretag, vilket vi är. Kravet träder i kraft 1 juli.

Vad är då Safe Construction Training och varför vill Byggföretagen att alla aktörer som befinner sig på en byggarbetsplats ska gå den? Safe Construction Training är en gemensam och digital säkerhetsutbildning för hela branschen. Syftet med kursen är att säkerställa en gemensam syn på säkerhetsfrågor och samtidigt ta fram en lägsta acceptabel kunskapsnivå för att få vara verksam på en byggarbetsplats. Safe Construction Training är en helt kostnadsfri kurs som finns tillgänglig på tio olika språk så att även våra utländska aktörer har samma förutsättningar att gå kursen.

Vi på Byggmästar’n i Skåne vill lyfta dem som är verksamma i branschen som har gått Safe Construction Training, i våra sociala medier, i syfte att sprida informationen om Safe Construction Training vidare. Den här veckan har vi pratat med Erik Westeson på Westeson Bygg & Projekt AB för att ta reda på vad han tycker om Safe Construction Training.

Vad tyckte ni om kursen Safe Construction Training? 

– Safe Construction Training är en mycket bra utbildning som på ett pedagogiskt sätt och med bra upplägg får en att tänka till om de olika situationerna man kan ställas inför på bygget. Det är en bra blandning av text och filminslag som gör att kursen inte upplevs som så tung. Man får ta del av information på den timmen det tar att gå igenom kursen. 

Var det något i kursen som särskilt fastnade? 

– Det finns många risker inom byggbranschen och framför allt på en byggarbetsplats. Det är alltid bra att man påminns om detta, oavsett om man befinner sig på en byggarbetsplats dagligen eller bara ibland. Tyvärr kan det hända att en ”ska bara”-mentalitet förekommer på byggarbetsplatsen, vilket skapar onödiga risker. Nu har man kommit långt i branschen för att förhindra ”ska bara”-mentaliteten, men detta känns som ett naturligt steg i att försätta säkra upp byggarbetsplatserna.

Har du någon annan kommentar till kursen Safe Construction Training?  

– Säkerheten på bygget är oerhört viktigt och vi på Westeson Bygg & Projekt AB tycker att det är riktigt bra att man har tagit fram den här kursen så att man kommer en bit på vägen i skapandet av en gemensam säkerhetsgrund inom byggbranschen. Vi tycker även att det är bra att kursen berör samtliga på bygget och att kravet att man ska ha gått utbildningen för att kunna besöka arbetsplatsen gäller alla aktörer, inte bara yrkeshantverkare.   

I Safe Construction Training går man bland annat igenom de vanligaste reglerna inom säkerhet och hälsa, samtidigt som man lyfter förståelsen kring de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningssektorn och hur de ska förebyggas. Kursen tar även upp hur den egna personens attityder och beteenden kan påverka säkerheten för både den egna individen såväl som för hela arbetsgruppen i sig. Enklaste sättet att gå Safe Construction Training är genom att besöka Byggbranschens utbildningscenter här där man enkelt kan logga in och komma igång. Man kan antingen gå utbildningen själv eller boka den åt sina medarbetare. Så fort man har gått kursen, och fått ett godkänt testresultat, registreras och verifieras det i ID06-Kompetensdatabas, under förutsättning att man som individ ger samtycke till det. Våren 2020 tog arbetsgivarorganisationen Byggföretagen beslut om att de aktörer som vistas på byggarbetsplatser som byggarbetsmiljösamordnas av ett medlemsföretag i Byggföretagen, också måste ha gått denna utbildning och kravet träder i kraft 1 juli 2021. 

Eftersom vi alla är ute efter samma sak, att ha så säkra byggarbetsplatser som möjligt, är vi tacksamma för alla som går kursen och på det sättet ökar kunskapen om säkerhet samtidigt som de förbättrar både beteende och attityder kopplade till arbetsmiljöfrågor. Tack, tillsammans skapar vi en bättre och säkrare byggbransch!  

 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...