Tillbaka

 

Safe Construction Training – byggbranschens interaktiva säkerhetsutbildning

I byggbranschen är alla överens om en sak, att vi ska ha så säkra byggarbetsplatser som möjligt. Arbetet med att minska antalet olyckor på byggarbetsplatserna får aldrig ta paus och olyckor med dödlig utgång får absolut inte förekomma. Därför ska säkerhet och arbetsmiljö alltid prioriteras samtidigt som man alltid ska jobba för att höja den generella säkerhetsnivån. Alla företag, oavsett storlek, har ett övergripande ansvar att säkerställa att alla medarbetare har tillräckligt med information och kunskap för att ta ansvar för sitt beteende på byggarbetsplatsen och sin egen arbetsmiljö. Som ett steg i detta arbete har Byggföretagen tillsammans med både stora och små aktörer inom bygg- och anläggningssektorn tagit fram kursen Safe Construction Training som är en gemensam säkerhetsutbildning för hela branschen.

Syftet med kursen Safe Construction Training är att säkerställa och tillämpa en branschstandard med en gemensam syn på säkerhetsfrågor såväl som att ta fram en lägsta acceptabel kunskapsnivå för att få vara verksam på byggarbetsplatser.  Kursen är digital och helt kostnadsfri, och finns idag på 10 olika språk, just för att göra den tillgänglig för alla aktörer, och minska eventuella trösklar för att gå den.

Under våren 2020 tog arbetsgivarorganisationen Byggföretagen beslut om att denna utbildning ska vara ett medlemskrav, på så sätt att medlemsföretagens medarbetare ska gå den, men också att de aktörer som i övrigt vistas på byggarbetsplatser som arbetsmiljösamordnas av ett medlemsföretag i Byggföretagen, också måste ha gått denna utbildning. Kravet träder i kraft 1 juli 2021.

Även den ideella arbetsmiljöorganisationen Håll Nollan har detta som ett krav i en ”standard” som deras medlemmar ska beakta.

Störst påverkan skulle dock vara om alla byggherrar valde att ha detta som krav i sina upphandlingar, privata och offentliga upphandlingar. Då styrs ju kravet inte bara in på företag som engagerar sig i Byggföretagen eller i Håll Nollan, utan når ut bredare i hela sektorn.

Utbildningen syftar till att vara hela byggbranschens introduktion till säkerhet. I kursen går man bland annat igenom de vanligaste reglerna inom säkerhet och hälsa, samtidigt som man lyfter förståelsen kring de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningssektorn och hur de ska förebyggas. Kursen tar även upp hur den egna personens attityder och beteenden kan påverka säkerheten för både den egna individen såväl som för hela arbetsgruppen i sig.

Enklaste sättet att gå kursen är genom att besöka Byggbranschens utbildningscenter här där man enkelt kan logga in och komma igång. Man kan antingen gå utbildningen själv eller boka den åt sina medarbetare. Så fort man har gått kursen, och fått ett godkänt testresultat, registreras och verifieras det i ID06 Kompetensdatabas. Kompetensdatabasen har funnits en längre tid, men kanske får en större kraft i och med detta. Genom att läsa ett ID06-kort via en app-lösning kommer man åt en individs olika inlagda utbildningar där, som förutom denna specifika utbildning, kan avse Brandfarliga arbeten eller Ställningskurs.

Det är ingen nyhet att vi på Byggmästar’n i Skåne prioriterar arbetsmiljö högt. Varje år kör vi ett flertal utbildningar inom ämnet, har reflektionsdagar där arbetsmiljö tas upp och diskuterar det även i våra olika forum på företaget. Varje år på hösten har vi dessutom en särskilt arbetsmiljövecka där samtliga på företaget (även administrativ personal) får ta del av det övergripande arbetsmiljöarbetet och deltar i olika workshops. I år kommer veckan att handla om Safe Construction Training, då våra medarbetare kommer få chansen att gå utbildningen. För drygt fem år sedan gick vi den tidigare upplagan av samma utbildning, men nu har den utvecklats och lyfter arbetsmiljön på ett mycket bättre sätt, så nu tänker vi uppdatera oss! Vi återkommer under arbetsmiljöveckan med mer information.

 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...