Tillbaka

Idag den 28 april är det dags för årets säkerhetsdag. Det vill säga dagen då vi riktar särskild uppmärksamhet mot säkerheten i bygg- och anläggningsbranschen för att främja ett säkert och hälsosamt arbetsliv. Årets fokus är hur företag kan arbeta för att undvika ohälsosam arbetsbelastning bland sina anställda.

I byggbranschen lyfter vi oftast den fysiska arbetsmiljön, och vi har kommit långt med att säkra upp en säkerhetskultur på våra byggarbetsplatser, men den psykiska och sociala arbetsmiljön är minst lika viktig. Då ohälsosam arbetsbelastning ökar risken för utmattning och psykisk ohälsa ingår det i varje arbetsgivares arbetsmiljöansvar att såväl synliggöra som att jobba aktivt för att minska alla typer av arbetsbelastning, detta för att förebygga så att en medarbetare blir skadad eller sjuk.

Enligt en rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd har arbetsolyckorna i byggbranschen successivt minskat, vilket är oerhört glädjande nyheter för oss i byggbranschen. Som arbetsolyckor räknas olycksfall som inträffar på arbetsplatsen eller där arbetstagaren vistas för arbetsgivarens räkning, där man har minst en dags sjukskrivning. De arbetsskador som kommer in handlar främst om skador från verktyg och redskap som dominerar olycksstatistiken, men andra vanliga olyckor är kroppsrörelser med fysisk överbelastning, ras och fall (snubbling och från hög höjd).  De senaste åren har trenden, som sagt, varit utplanande, med generellt låga siffror, så utvecklingen går åt rätt håll. Men, antalet sjukskrivningar på grund av psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer har generellt sett ökat de senaste åren på den svenska arbetsmarknaden. Detta gäller även inom bygg- och anläggningsbranschen, även om ökningen är låg jämfört med statistik från andra branscher. Till följd av detta fokuserar årets säkerhetsdag på att undvika ohälsosam arbetsbelastning, och hur den påverkar den psykiska och sociala arbetsmiljön.

En ohälsosam arbetsbelastning kan leda till oönskade konsekvenser, inte bara till sjukdomar. Oftast kallar man dessa oönskade konsekvenser för ”misstag på grund av mänskliga faktorer”, men misstagen är ofta ett resultat av arbetsförhållande och arbetssituation. Befinner man sig i en jobbig arbetssituation ökar risken för misstag, oavsett erfarenheter och utbildning. Faktorer så som bristande koncentrationsförmåga och trötthet leder till en försämring av den egna förmågan att bedöma en situation korrekt och därmed agera korrekt. Det ökar i sin tur risken för felbedömningar som i sin tur ökar risken för olyckor. För att minimera dessa risker är det viktigt att planera sin produktion och dess moment, inklusive arbetsmiljö och andra förhållanden, så att det ger personerna med de ”mänskliga faktorerna” rätt förutsättningar.

Till årets säkerhetsdag har Byggföretagen tagit fram ett diskussionsmaterial för ett hållbart arbetsliv i bygg- & anläggningsbranschen, som våra medarbetare gick igenom under dagen. Där har man fått ta ställning till vilka risker för ohälsosam arbetsbelastning man möter dagligen, så som hur kraven ser ut i vår verksamhet, vilka resurser som finns för att möta kraven, och hur dessa är i balans med varandra. På grund av rådande Coronapandemi har vi fått begränsa årets säkerhetsdag, och därför har endast de som jobbar på en specifik byggarbetsplats fått delta i den specifika byggarbetsplatsens diskussioner. Upplägget har varit att gå igenom diskussionsunderlaget samt gå en vanlig skydds- och miljörond med särskilt fokus på punkten avseende risker med ohälsosam arbetsbelastning. Projektcheferna har även gått fallskyddsronder.

– Målet med bygg- och anläggningsbranschens arbete med att främja ett säkert och hälsosamt arbetsliv, och ohälsosam arbetsbelastning bland sina anställda, är att medvetenheten i branschen kring psykisk ohälsa ska öka. Detta så att fler arbetsgivare i tid kan upptäcka signaler och sätta in förebyggande åtgärder för att minska spridningen av psykisk ohälsa. Därför är det givande att Byggföretagen i år har valt att lyfta detta fokus, då det i vanliga fall handlar om den fysiska arbetsmiljön när man diskuterar hälsosam arbetsplats. Även om årets Säkerhetsdag har varit annorlunda mot hur den brukar vara, då det i regel brukar vara så att personer från Byggmästar’n i Skånes ledningsgrupp kommer ut och besöker våra arbetsplatser samt för diskussioner med medarbetarna kring årets tema, vilket vi har fått avråda från idag, har det varit en givande dag där man har fått stanna upp och reflektera en stund kring psykisk ohälsa och hur man som enskild medarbetare kan jobba för att undvika att man hamnar där, säger Michael Berg, arbetsmiljöchef på Byggmästar’n i Skåne.

På Byggmästar’n i Skåne prioriterar vi arbetsmiljön varje dag, men trots det är det bra att ha en dag där man får stanna upp och reflektera över det dagliga arbetet. Vårt mål är att alla våra medarbetare ska trivas hos oss, och att vi tillsammans ska skapa en så god, säker och trivsam arbetsmiljö som möjligt.

Tack till alla medarbetare som har varit med och gjort årets säkerhetsdag till en givande dag! 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...