Tillbaka

Säkerhetsdagen 2022 

Idag, den 28 april, är det FN:s Internationella Arbetsmiljödag som är en årlig internationell kampanj för att främja ett säkert och hälsosamt arbetsliv. Byggbranschens Säkerhetsdag hålls varje år i anslutning till den Internationella Arbetsmiljödagen och då riktar vi särskild uppmärksamhet mot säkerheten i bygg- och anläggningsbranschen. Årets fokus är på vad som håller oss friska och hur det går att arbeta för friskfaktorer på våra arbetsplatser.

I byggbranschen jobbar vi med arbetsberedningar för att skapa flyt i produktionen. En arbetsberedning innebär att vi lite mer i detalj förbereder och planerar ett specifikt moment som ska utföras. Med rätt förutsättningar och tydlig planering av ett arbetsmoment kan arbetet utföras effektivt, hälsosamt och säkert, och då kan även risker förebyggas. Med andra ord är vi i byggbranschen tränade för att se, och undvika, risker. Noterar vi en risk på byggarbetsplatsen lyfter vi den, men kan det vara så att det är för mycket fokus på det negativa? Årets säkerhetsdag skiftar fokus från att ”se risker och det som är fel” till att se det som faktiskt gör oss friska på byggarbetsplatsen för att få till en mer positiv inställning. I dag finns det forskning som visar på att en arbetsplats med positiv attityd är mer effektiv och dessutom har den färre fel och brister samtidigt som arbetsplatsen är både fysiskt och psykiskt säkrare.

Vad är då en friskfaktor? I begreppet friskfaktorer menar man inte bara sådant som har med den rena arbetsmiljön att göra. Det handlar om att se hela människan. Hälsan låter sig inte delas upp i ett arbetsliv och en fritid som är oberoende av varandra. Friskfaktorerna kan variera i olika skeden av livet och variera över tid. Exempel på friskfaktorer är ett engagerat, tillitsfullt och närvarande ledarskap, en kommunikativ organisation som ger återkoppling och feedback samt en möjlighet att utvecklas under hela arbetslivet. Det handlar helt enkelt om faktorer som får människor att må bra och trivas, både på arbetsplatsen och hemma. Genom att sträva efter en god gemenskap, meningsfullhet och vägledning skapar man en frisk arbetsplats där man kan förebygga ohälsa och olycksfall och skydda mot risker.

Till årets säkerhetsdag har Byggföretagen tagit fram en powerpoint-presentation och ett diskussionsmaterial för ett hållbart arbetsliv i bygg- & anläggningsbranschen, som våra medarbetare gick igenom under dagen. Man tog upp exempel på friskfaktorer, vad som kännetecknar en frisk arbetsplats, vems är ansvaret och statistik på hur det verkligen ser ut i byggbranschen.

– I byggbranschen har vi generellt en god gemenskap. Vi rör på oss dagligen och det vi ”skapar” ger mening, vilket gör att trivseln är relativt hög bland våra medarbetare. Tittar vi på hur det har sett ut i branschen de senaste åren så har till exempel dagar för antal sjukskrivningar minskat de senaste åren. Antalet arbetssjukdomar och antalet arbetsolyckor har minskat rejält sedan 1990-talet. Arbetet med att främja ett säkert och hälsosamt arbetsliv ger resultat. Men i förlängningen måste man se till hela människan, även hur den mår utanför arbetstiden. Det handlar inte bara om arbetsmiljön, utan man ska även titta på de friskfaktorer som finns i privatlivet och hur dessa påverkar människan på jobbet. På Byggmästar’n i Skåne anstränger vi oss för att ha en god gemenskap och en social och positiv miljö på arbetsplatsen. Vi är måna om att våra medarbetare ska känna sig trygga och bli bemötta på ett tillmötesgående sätt. Märker vi att en medarbetare inte mår bra är vi snabba med insatser mot ohälsa och tidigt starta arbetsplatsanpassning. Vi är också måna om att ge våra medarbetare möjligheten att utvecklas under hela sitt arbetsliv och vi ger våra medarbetare möjligheter till byte av arbetsuppgifter vid till exempel sjukdom eller andra omständigheter, säger Michael Berg, arbetsmiljöchef på Byggmästar’n i Skåne.

På Byggmästar’n i Skåne prioriterar vi arbetsmiljön varje dag, men trots det är det bra att ha en dag där man får stanna upp och reflektera över det dagliga arbetet. Vårt mål är att alla våra medarbetare ska trivas hos oss, och att vi tillsammans ska skapa en så god, säker och trivsam arbetsmiljö som möjligt. Tack till alla medarbetare som har varit med och gjort årets säkerhetsdag till en givande dag!  

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...