Tillbaka

På våra byggarbetsplatser går vi regelbundet skydds- och miljöronder, kanske en gång i veckan på en intensiv och starkt föränderlig arbetsplats, eller kanske en gång i månaden på ett bygge där det inte förändras så mycket för tillfället. Intervallet blir helt enkelt anpassat efter vilket skede bygget befinner sig.

På våra kontor och utgångspunkter för byggservice sker sällan några större förändringar och där går vi våra ronder betydligt mer sällan, men minst en gång om året gör vi det.

Vi har, precis som till våra byggen, en framtagen digital checklista i Fieldlys app. Den använder vi som stöd när vi går runt på kontoret, inne på kontorsrummen, personalutrymmena, lager och konferensrum. Vi stämmer av allt från att utrymningskyltar finns på plats, belysningen är tillräcklig och fungerande, att första hjälpen-utrustningen är komplett, att hjärtstartare är ok, och att hanteringen av kemikalier är bra. Om vi skulle stöta på en brist gör vi en notering om den och fotar den, så att fotodokumentationen följer med in i checklistan. Efter åtgärd noteras det med, och bristen kan släckas.

Vi brukar se till att minst en person per enhet som är verksam i byggnaden deltar, det vill säga medarbetare från byggservice, entreprenad och administrationen. Vi bokar in ronden i en kalenderkallelse.

Idag har vi gått en skydds- och miljörond på vår utgångspunkt i Helsingborg. Med på ronden var bland annat Dennis Olander, som jobbar som personalchef på Byggmästar’n i Skåne.

Dagens rond gick bra, och det allra mesta var i sin ordning! Men vi upptäckte till exempel att “larmknappen” i hissen inte kopplade fram samtalet till hissleverantörens larmcentral, då det förmodligen har kopplats fel tidigare. Nu använder vi inte hissen särskilt ofta, men detta är självklart en sak som måste åtgärdas. Sedan upptäckte vi också att vi hade lite undermålig belysning på sina ställen så nya lysrör fick beställas. Jag tycker att det alltid är bra att gå en skydds- och miljörond, annars är det lätt hänt att man blir “hemmablind” och förväntar sig att allt ska fungera som det ska, men vid närmare titt hittar man brister eller förbättringsområden att ta tag i. Man vill ju inte hamna i en situation där man upptäcker bristen försent och genom att gå ronden undviker vi förhoppningsvis det, säger Dennis.

Under våren kommer vi även att gå skydds- och miljöronder på våra kontor i Arlöv och Landskrona.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...