Tillbaka

Vi har under 2019 i vårt bloggande gått igenom Agenda 2030:s 17 globala mål, utifrån från verksamhet, vår bransch och vårt synsätt. Vissa mål har varit enklare att skriva om, medan andra varit betydligt svårare och krävt en större eftertanke för att landa i vad vi kan vara med och påverka och göra. Bloggandet har till väldigt stor del varit viktig för det interna arbetet med att arbeta sig inom Agenda 2030, förstå och ta till sig, och i att forma vårt eget hållbarhetsarbete framåt. Det har varit en nyttig och viktig intern resa för oss. Bloggarna finns kvar att läsa, och är en viktig uppstart i det fortsatta hållbarhetsarbetet framåt.

Agenda 2030 är en riktigt bra resolution som på ett väldigt tydligt sätt kopplar samman vad som kan rymmas inom hållbarhet och att vi alla globalt måste vara en del av hållbarhetsresan, och att vi alla verkar på samma planet i en global dynamik, där vikten av samverkan, marknadsekonomi och frihandel är viktiga framgångsfaktorer för att gå i mål.

Vi kommer fortsätta med vårt hållbarhetsarbete och även skriva olika bloggar om det framåt med, men nu har vi i alla fall kortfattat presenterat alla 17 globala mål. Vi kommer även att hälsa på hos kunder, konsulter, underentreprenörer, leverantörer med flera, för att ta del av deras tankar, arbete och funderingar, när det kommer till Agenda 2030 och hållbarhetsarbetet i stort. Så fortsätt läs våra bloggar!

Och för er som inte riktigt kommer ihåg…

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de globala målen. Arbetet med att ta fram de nya målen bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har gjort. Målen är universella – de gäller både höginkomst- och låginkomstländer. Enligt FN-beräkningar uppgår kostnaden för att finansiera utvecklingsmålen till den svindlande summan av ca 4 500 miljarder dollar per år, vilket är trettio gånger mer än det samlade årliga biståndet i världen. Det innebär att för att uppnå målen till år 2030 måste alla vara med och ta ansvar – stater, institutioner, privata företag, världssamfundet och det civila samhällets organisationer.

Arbetet med att genomföra agendan följer flera viktiga principer, bland annat att:

  • agendan är universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
  • målen är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

Under den internationella konferensen EAT Forum den 13 juni 2016 presenterade miljö-professorn och ledaren för Stockholm Resilience Center Johan Rockström tillsammans med den indiske miljöekonomen Pavan Sukhdev ett nytt sätt att förhålla sig till de globala målen – illustrerad som en tårta.

Högre upp kommer de sociala och så småningom de ekonomiska målen. För även om ekologin är avgörande begränsar den inte vår möjlighet till innovation, välstånd och framgång – så länge vi håller oss till klimatsmarta lösningar.

Det sjuttonde målet löper igenom tårtan, som det viktiga partnerskap och samarbete som krävs för att uppnå Agenda 2030 och de globala målen.

Det understa lagret, basen, är miljömässig hållbarhet. “Planeten sätter ramarna, och de är inte förhandlingsbara”, sa Johan Rockström. “Vi har åsamkat planeten stor skada och det är dags att ställa om, och det snabbt. Men det finns hopp, vi kan göra det. Som vi säger på svenska: polletten har börjat trilla ned, både hos beslutsfattare och hos allmänhet.”

När det gäller Agenda 2030 skulle man också på ett enkelt sätt kunna summera det genom 5P:

  1. PEOPLE – fokus på människan
  2. PLANET – fokus på planeten
  3. PROESPERITY – välstånd
  4. PEACE – fred
  5. PARTNERSHIP – samverkan, partnerskap, samarbete

 

SENASTE INLÄGGET

2023-12-06

Teknologiska framsteg har alltid varit en motor ...

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...