Tillbaka

Byggmästar’n i Skåne är sedan 2004 ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För oss är det viktigt att förmedla hur ansvaret ska fördelas mellan medarbetare och oss som arbetsgivaren samt hur arbetsmiljöfrågorna ska uppmärksammas utifrån projektering, planering och utförande.

Idag har vi kört dag ett av Startkurs arbetsmiljö, en kurs vi kör med jämna mellanrum för de som har behov av kursen i sin arbetsroll (skyddsombud, chefer, produktionsledning, handläggare BAS-P och BAS-U), för att säkerställa att våra medarbetare får ta del av hur vi ser på arbetsmiljö och på vad vi måste göra för ett gott arbetsmiljöarbete i stort. Nya medarbetare hos oss, som kanske redan har gått den här utbildningen, måste ändå gå den hos oss, eftersom vi så starkt kopplat den till våra rutiner, vår policy, våra mallar och checklistor mm. Under dagen gick vi igenom regelverk och parametrar man ska ta hänsyn till i sin roll som chef för att säkerställa god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen samt vilka föreskrifter som finns tillgängliga för den som vill fördjupa sig mer i ämnet. Vi gick även igenom arbetsmiljölagen (AML) och dess grundstenar, bygg- och anläggningsföreskriften samt vilka sanktionsavgifter som kan uppkomma när man brister i sitt arbetsmiljöarbete. Dagens pass bestod även av en genomgång av hur, av vem och när man ska göra en riskanalys för att kunna ta fram konkreta metoder, regler och skydd för att ytterligare höja säkerheten på våra byggarbetsplatser.

– Enligt fakta från Byggföretagen så är arbetsmiljön i svensk byggsektor troligen bäst i världen och arbetsolyckorna i Sverige är på Europas lägsta nivå. Byggbranschen har dessutom bland den lägsta sjukfrånvaron bland alla näringar i Sverige och det är den bransch som har högst trivsel. Det är glädjande fakta, men man ska påminnas om att det finns många risker på en byggarbetsplats och man kan råka illa ut om man slarvar eller genar i kurvorna. Vi är väldigt måna om att våra och andras medarbetare kommer hem helskinnade till sina nära och kära och satsar mycket på arbetsmiljö. Därför kör vi sådana dagar med jämna mellanrum så våra medarbetare har arbetsmiljön färskt i minnet och därför väljer att tänka efter före ett arbetsmoment, säger Michael Berg, vår arbetsmiljöchef.

I nästa vecka kommer vi köra den andra, och sista dagen, av utbildningen Startkurs arbetsmiljö.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...