Tillbaka

Förra veckan körde vi dag 1 av vår interna utbildning Startkurs arbetsmiljö, som är externt godkänd med externt godkännande av våra handledare. Idag var det dags för den avslutande, dagen där de som har behov av kursen i sina roller fick en fördjupning i hur vi på Byggmästar’n i Skåne jobbar med arbetsmiljöfrågor.

Dagens pass tog bland annat upp hur man på ett korrekt sätt förmedlar ut arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöfrågorna i företaget, vad som är ett systematiskt arbetsmiljöarbete och vilka hjälpmedel man ska ta tillhanda för att lyckas med det, så som vår plattform med en hållbarhetspolicy (inklusive arbetsmiljö), en KMA-handbok med processer och rutiner, hur våra forum ser ut, samt särskilda mallar och checklistor.

För att testa det systematiska arbetsmiljöarbetet fick gänget köra diverse övningar i om de klarar av det systematiska arbetsmiljöarbetet och föra resonemang till hur det gick samt hur det skulle kunna ha gått bättre. Kemiska arbetsmiljörisker lade vi också stort fokus på, där vi gick igenom hur man ska förebygga att farliga kemiska ämnen medför ohälsa eller olycksfall samt hur man identifierar dessa. Vi gick även igenom upplägget med arbetsberedningar och hur man på ett enkelt sätt kan genomföra de med hjälp av appen Fieldly, som våra medarbetare använder dagligen. Ett av dagens avslutande pass var en genomgång av hur man hanterar en olycka eller tillbud, där vi gick igenom företagets checklistor och de olika krisreaktionernas faser en medarbetare kan gå igenom när en olycka inträffar.

– Trots att vi dagligen jobbar med arbetsmiljö i våra projekt är det viktigt att stanna upp och prata arbetsmiljö och säkerhet emellanåt. Det är två långa utbildningsdagar men man får ut mycket av innehållet och man påminns om viktiga saker och reflekterar över dem. Det handlar ju inte bara om ens egen säkerhet utan det påverkar även arbetet man utför. Utför man det på ett slarvigt, farligt eller felaktigt sätt påverkar det medarbetare och företaget negativt, säger Hami Rad, arbetsledare, Malmö entreprenad

 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...