Tillbaka

Ett ihärdigt kalkyl- och anbudsarbete har gett resultat! Under våren och början på sommaren har vi haft en stor orderingång för Byggmästar’n i Skåne, där samtliga geografiska enheter har fått in projekt för närmare 600 miljoner kronor. Orderstocken känns därmed väldigt bra för en längre period framåt. 

Vi är oerhört stolta över orderingången och ser fram emot att starta upp en rad spännande projekt de kommande månaderna. Orderingången kommer väldigt lägligt då vi nu under sommaren avslutar många av våra projekt. De nya projekten som har trillat in är av varierande karaktär och storlek. En del är åt återkommande kunder, medan några projekt blir åt helt nya kunder, som vi nu har möjligheten att lära känna, vilket är väldigt roligt. Den stora orderingången innebär även att vi är i behov av att rekrytera nya medarbetare, allt från hantverkare, till arbetsledare och platschefer, i såväl Malmö, Landskrona som Helsingborg. Med andra ord kommer det att bli en spännande och utmanade höst, och vi ser mycket fram emot den! Men först ska vi ha lite byggsemester och njuta av sommaren, säger Carin Stoeckmann, VD på Byggmästar’n i Skåne.

Vad är det då för projekt vi har fått? I Höganäs har vi bland annat fått in två projekt i den nya stadsdelen Tornlyckan. Där ska vi på totalentreprenad bygga ett flerbostadshus på nio våningar med 38 lägenheter åt Midroc. Det andra projektet i Höganäs är också ett bostadsprojekt, där vi ska bygga två flerbostadshus åt Hylens fastighetsförvaltning med 36 lägenheter samt komplementbyggnader och parkeringsplatser. I Ängelholm kommer vi att uppföra ett bostadsprojekt åt Midroc, där vi ska bygga 74 lägenheter i bostadsrättsform, fördelade på två byggnadskroppar. I projektet ingår även uppförande av kompletteringsbyggnader, miljöhus och parkering.

I Hofterup, Kävlinge kommun, kommer vi att utföra en nybyggnation av Skönadals förskola, en förskola med fem enheter, tillagningskök, hemkunskapssal och administrativa utrymmen på totalentreprenad. Kunden är KKL Fastigheter AB.  Även i Malmö kommer vi att utföra ett nytt bostadsprojekt, där vi åt Södertorpsgården, Fastigheter för seniorboende, på generalentreprenad ska bygga 84 lägenheter. Slutligen har vi fått in ytterligare en nybyggnation av förskola i Bara, åt SVEDAB. Där ska vi i en utförandeentreprenad utföra en nybyggnation av förskola på cirka 3000 kvadratmeter med plats för cirka 160 barn. I projektet ingår även rivning av den befintliga förskolan som finns på platsen.

Utöver den stora orderingången på entreprenadsidan, fylls det hela tiden på med fler projekt på våra byggserviceavdelningar. I början på sommaren har vi dessutom fått ett nytt ramavtal för Ängelholmshem, som vi ska samordna och utföra genom Nordvästra Skåne Byggservice och vårt dotterbolag Rehn Bygger AB.

I och med den stora orderingången söker vi nu även efter nya medarbetare. Vi söker hantverkare, arbetsledare och platschefer, i Malmö, Landskrona och Helsingborg, för både entreprenad och byggservice. Mer information om tjänsterna hittar du här: www.byggmastarn.nu/jobb

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...