Tillbaka

Sund byggfinansiering – Äntligen, VI ÄR REDO! 

Under en tid, kanske två år, har bankerna börjat forma och ta fram riktlinjer för finansiering av bygginvesteringar för att bidra till en hållbar kreditgivning och hållbar byggbransch. Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank står bakom detta initiativ. Riktlinjerna lanserades den 14 april, och de kommer att implementeras under slutet av 2021. Kraven innebär bland annat:

Alla personidentiteter och arbetsgivarsamband på en byggarbetsplats måste säkerställas via systemlösningar och att digital rapportering sker till banken. Vi har sedan några år denna lösning på plats, med hjälp av infrastrukturen inom ID06 med hjälp av ackrediterade IT-leverantörer, där Fieldlys system spelar en avgörande roll för oss. Man kan i alla våra projekt med personalliggare digitalt se vilka aktörer som vistas på byggena och vilka deras medarbetare är. Vi visualiserar även den så kallade kedjan i projektet så det framgår vem som gjort affär med vem och om vi har godkänt affärerna under oss. Detta kan vi på ett enkelt sätt digitalt visa vår kund och kundens bank. Vi kan också genomföra fysiska kontroller av individerna för att säkerställa att personen som checkat in med ett ID06-kort också är den personen via annan legitimation, det vill säga ”rätt person”. Denna fysiska kontroll har vi aviserat om till alla aktörer via våra skriftliga köp, och vi har krav på att personerna förutom ID06-kort måste ha med sig annan godkänd ID-handling för denna fysiska kontroll, som görs via stickprov, oanmälda dagar.

Underentreprenörerna på en byggarbetsplats ska vara föranmälda och kontrollerade. För några år sedan införde vi tydligare och djupare rutiner kring vår inköpsprocess, särskilt gällande köp av tjänster. Vi kontrollerar bolagskrav där vi kräver att bolagen är registrerade i Sverige, som bolag eller som filial. Vi kräver även att de är godkända för F-skatt, registrerade som arbetsgivare och för moms. Dessa krav ställer vi för att underlätta för myndigheterna att ha dem ”synliga”. Dessa krav har vi bevakning på i realtid via vårt system, där dessa bolagskrav ligger synliga på alla aktörer i vår databas oavsett om de ingår i projekt nu, eller inte. Om en ändring sker, sänds ett meddelande från systemet till vår ekonomichef, som kollar upp vad som har förändrats och om det är relevant för oss. Kopplingen i realtid sker via Creditsafe’s bevakningstjänst, både gällande bolagskraven samt övriga ekonomiska krav, inne i vårt system, vilket gör det väldigt smidigt för våra inköpare. Inför ett köp görs en kontroll och vi djupdyker särskilt i en del aktörer som vi inte känner till bra sedan tidigare, till exempel genom att stämma av antalet aktiva ID06-kort i det bolaget mot till Skatteverket redovisade arbetsgivaravgifter varje månad, för att stämma av att lönerna verkar ha rimliga nivåer. Alla köp är skriftliga och i dem finns det med vilka krav de ska efterleva och vilka de ekonomiska konsekvenserna blir av att inte tillämpa dem. Där finns även krav på att våra underentreprenörer inte får lov att anlita underentreprenörer i sin tur, utan vårt skriftliga medgivande och utan att leva upp till kraven vi ställt på våra egna underentreprenörer.

Kontrollerna innebär också att vi via Arbetsmiljöverkets hemsidas register stämmer av eventuell utstationering på våra byggarbetsplatser och att vi får ut handlingarna till våra byggen kring detta, samt att dem som asbestsanerar överlämnar korrekt dokumentation till oss inför saneringen. Bägge dessa kontroller är kopplade till Arbetsmiljöverket, och för detta hoppas vi kunna finna en smartare automatisk kontroll för detta.

Parallellt med ovanstående har vi även en baklängeskontroll, där vi stämmer av vart våra utbetalningar går (konton) och kontrollerar ”ägarna” av dessa konton så de matchar dem vi anser oss göra affärer med, mm, med hjälp av Inyett. Dock är det oerhört sällsynt att vi hittar något konstigt den vägen.

Vi jobbar även aktivt vidare med ytterligare automatiserade kontroller och fler områden att kontrollera.

Ovanstående innebär att vi alltid kontrollerar dem vi ska göra affärer med innan kontrakt skrivs med dem, och att de måste föranmäla till oss om de har för avsikt att anlita underentreprenörer i sin tur, och att dessa är kontrollerade innan vi ger klartecken till dem. Dialog kring detta kan också ske med vår kund, enligt önskat upplägg. Redan idag ska vi ändå ha en aktiv förteckning över aktörerna på byggena, kopplade till kraven på uppdaterade kopior på förhandsanmälningar.

Kredittagaren (vår kund) ska kunna genomföra kontroller av arbetsmiljön och skalskydd med mera. Alla våra kunder är redan idag välkomna att delta på våra skydds- och miljöronder, som vi går regelbundet och i enlighet med vad vi säger i upprättad arbetsmiljöplans organisationsupplägg. Det är BAS-U som formar detta, vilket vi oftast också agerar som, men det kan vara värt att notera att ibland anlitas av byggherren en konsult istället för detta ändamål. Ronderna dokumenteras och även distribueras till kunden. Ronderna genomförs med stödet av en digital checklista, där man kan fota delar man vill förtydliga vid en rond, till exempel en brist som noteras och ska släckas. I ronden ingår att kontrollera arbetsplatsens inhägnader och lösningar och att de funderar som tänkt. Vi är ISO 45001-certifierade inom arbetsmiljö och har regler och rutiner för våra byggarbetsplatser och håller löpande koll på detta. Det innebär bland annat att vi stämmer av att alla är ”rätt klädda” för bygget och har tillgång till de verktyg och hjälpmedel som de behöver. På så vis kan vi också fånga upp signaler om hur individerna behandlas av sina arbetsgivare. Vi stämmer även av lämpliga och behövda kompetenser som krävs på bygget för olika moment, bland annat utbildningarna Safe Construction Training, Brandfarliga arbeten, Ställningsbyggande, Asbestsanering mm. Inom kort kommer vi att få igång en fungerande automation kring detta med, via ID06-Kompetensdatabas, in i vårt verktyg Fieldly.

Som Ni förstår är vi redo som byggentreprenör, tekniskt och kunskapsmässigt, i att hantera kraven för en sund byggfinansiering, och vi välkomnar dessa krav! Tillsammans kan vi bidra till och utveckla vår byggbransch till att bli ännu mer hållbar!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...