Tillbaka

Vi ska alla verka för en schysst byggbransch med sund konkurrens. För oss på Byggmästar’n i Skåne är det självklart att lagar och regler ska följas, att konkurrens ska ske på lika villkor och att kollektivavtalen ska respekteras. Tyvärr finns det dock inslag i vår byggbransch av svarta jobb, skattefusk, genvägar, korruption och mutor. Hur stor eller liten andel det handlar om kan vi inte svara på, men oavsett storlek på problemet, är det ett problem för dem som vill göra rätt för sig. Man vill känna att man tävlar på lika villkor. Fler och fler aktörer inom byggbranschen har börjat få insikt i denna problematik, och tillsammans med andra aktörer tror man att byggbranschen kan stoppa en osund konkurrens, om man har en stark samverkan. En förutsättning för att lyckas med detta är att seriösa aktörer tillsammans agerar för en schysst byggbransch, med aktörer från hela näringskedjan, tillsammans med myndigheterna.

Spelreglerna måste vara likadana för alla företag inom bygg- och anläggningssektorn, och avviker man mot dessa spelregler ska det få konsekvenser, fritt översatt till gula kort och röda kort.

”Sund konkurrens och schyssta byggen” är ett projekt som initierades av Byggföretagen och Byggnads, och som idag inkluderar ännu fler aktörer. Genom gemensamma aktiviteter har man genomfört olika workshops och samtal för att ta fram en lämplig strategi för att uppnå en helt sund byggbransch. Projektet har genomförts utifrån tre utgångspunkter, där den första handlade om att få till stånd en rörelse i branschen där man genom samtal får fler att ta sitt ansvar i arbetet för en sund konkurrens men också för att göra dem mer medvetna. Den andre handlade om att underlätta för parter att göra rätt genom att erbjuda kunskap och konkreta verktyg och den tredje handlade om att skapa ett nätverk, som kan agera både regionalt och nationellt, som man sedan kan bygga vidare på.

Vår VD Carin Stoeckmann har, via sitt engagemang i Byggföretagen, kunna följa med i det här projektet från idé till handling, med uppstart 2018 och en avslutande workshop som var tänkt att hållas i juni 2020, men som på grund av Corona har flyttats till den 30 september.

– Detta har varit ett otroligt viktigt initiativ. Jag har deltagit i de nationella workshoparna 2019, och det har varit väldigt givande att lyssna till andra aktörers tankar kring detta. Under 2019 har vi även genomfört några workshops internt i Byggmästar´n i Skåne, där olika roller och funktioner har deltagit med input, som vi sedan sänt in till dem som samordnat arbetet. Parallellt med detta arbete har vi arbetat på med det vi känner att vi kan vara med och påverka hos oss, och det är vår inköpsprocess gällande köpta tjänster, det vill säga vår UE-kedja. Tillsammans med vår IT-leverantör Fieldly har vi utvecklat möjligheterna för oss att i realtid, med hjälp av Creditsafe, kunna kontrollera vissa grundläggande bolagskrav på aktörerna vi anlitar, och sedan tidigare kunde vi även strukturera upp UE-kedjorna inom respektive projekt, för att hålla koll på och dokumentera vem som gjort affär med vem. Samtidigt som vi tog vissa beslut gällande inköpskrav hösten 2018 tuffade vi till skrivningarna i våra inköpsavtal, så att bolagen vi gör affärer med följer våra inköpskrav och om de inte gör det, får ta del av ekonomiska konsekvenser. Inköpskraven har funnits med innan dess med, men utan tydliga konsekvenser av att bryta mot dem. Vi genomför idag också specifika internrevisioner som uttalat endast kontrollerar UE-kedjorna inom projekten, och att projektteamens inköp lever upp till våra inköpsrutiner och krav. Jag tycker att medvetenheten och förståelsen har ökat sedan vi tog dessa beslut, men jag ska också vara ärlig att säga att det på individnivå fanns synpunkter på att de ökade kraven ökade deras administration. Vi inser också att branschens befinner sig i en utvecklingsresa mot en ökad medvetenhet och kunskap, men genom att vi agerar och reagerar löpande i våra projekt och visar våra underentreprenörer vad vi anser vara rätt och fel, absolut är med och påverkar visionen om schyssta byggen och en sund konkurrens, säger Carin Stoeckmann.

I september 2020, förutsatt att Coronaläget tillåter det, kommer branschens olika organisationer träffas med myndigheter för att färdigställa en gemensam plan och aktörernas olika åtaganden. Projektet finansieras av Arbetsmiljöverket. Samarbetet har sedan starten breddats och i projektgruppen deltar, utöver Byggnads och Byggföretagen, nu även Sveriges Ingenjörer, Ledarna, Unionen, Installatörsföretagen, Elektrikerna, Maskinentreprenörerna, Målningsföretagen, Seko, Plåt & Ventföretagen samt Glasbranschföreningen. För mer information se https://byggforetagen.se/projektet-sund-konkurrens-schyssta-byggen/ .

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...