Tillbaka

Tegel- ett hållbart byggmaterial

I Byggbranschen blir det allt mer fokus på att använda hållbara byggmaterial med ett lågt koldioxidavtryck, och allt fler byggnationer byggs efter hållbarhetsstandarder som exempelvis Miljöbyggnad. Tack vare dagens fokus på klimatneutrala byggprojekt ökar efterfrågan på ännu bättre och mer hållbara material. Tegel är ett byggmaterial som är ett hållbart byggmaterial i och med dess många goda egenskaper. Men som med allt annat går det alltid att utveckla något ännu mer och idag finns det ett flertal aktörer som arbetar för ett ännu mer grönare alternativ av tegel, där man bland annat börjat bränna teglet med hjälp av biogas. Vi har kikat på några av dem! Men först, låt oss berätta lite mer om teglets historia och dess fina egenskaper.

Alla tiders byggmaterial 

Tegel är ett av våra äldsta byggmaterial och än i idag är det ett populärt material som pryder många fasader på våra gator och torg. Teglets historia sträcker sig flera tusen år bak i tiden och har kommit att bli ett väldigt viktigt byggmaterial, både ur ett ekonomiskt och hållbarhetsmässigt perspektiv! Enligt murarbloggen så kom murverk av tegel till Sverige under 1200-talet. Produktionen av tegelsten effektiviserades under 1700-talet och blev allt vanligare som byggnadsmaterial. En av de äldsta tegelbyggnaderna i Norden, Gumlösa kyrka, finns här i Skåne och den invigdes år 1192 och står fortfarande kvar!

Enligt Helsingborgs museum tillverkas det traditionella teglet huvudsakligen i tre steg, slagning, torkning och bränning. Vid slagningen packas leran i en rektangulär form som lämnar kvar en kloss av lera. Leran ska sedan torkas, för att sedan brännas i mycket höga temperaturer, runt 1000 grader. Under industrialismen på 1800-talet genomgick metoderna för framställning en stor utveckling och teglet producerades maskinellt och brännugnarna effektiviserades.

Viktigt byggmaterial

Inte nog att det smyckar våra fasader så fint, så har tegel även andra bra egenskaper. Det är, enligt Husbyggaren, ett hållbart material som klarar av hög belastning. Det är också ett material som är Hygroskopiskt, det vill säga teglet har en förmåga att adsorbera och absorbera vatten från den omgivande miljön, och fungerar därför särskilt bra som ackumulerande fukt- och temperaturbärare. Det vill säga, i en stomme bromsar den hög värmeinstrålning och sedan släpper tegelstommen långsamt ifrån sig värmen när omgivningens temperatur sjunker. Samma sak gäller fukt. Teglet klarar av att lagra fukt för att sedan släppa fukten till omgivningen när den relativa fuktigheten sjunker. Med andra ord är det ett material som passar bra till vårt nordiska klimat.

Teglet är även ett material som rimmar bra med återbruk och återvinning i och med att teglet inte bidrar till mycket restmaterial, utan mycket kan malas ner och blandas med ny lera för att sedan bli till nytt tegel. Utöver dessa fördelar så är även teglet i stort sett underhållsfritt och många upplever att teglet till och med blir ännu charmigare med åren. Enligt Tegelmäster så brukar man räkna på att en tegelfasad klarar minst 100 år utan större underhåll, vilket är väldigt positivt även utifrån ett ekonomiskt perspektiv! Tittar vi på olika tegelbyggnader runt om i världen så finns det många byggnader som är betydligt äldre än 100 år! Men kan detta hållbara material bli ännu mer hållbart? Jajamän! Vi har kikat på några ännu grönare alternativ av tegel producerade med hjälp av biogas.

LESS 

(Bild lånad av: Wienerberger.se)

Wienerberger som är en av världens största tegelproducenter har nu tagit sig an klimatåtagandet ett snäpp till, nämligen med deras LESS, ett grönare tegel. Vi har kikat mer på deras hemsida för att se mer vad LESS är för någonting.

LESS fungerar som ett vanligt fasadtegel, men skillnaden är att den bidrar till minskat koldioxidutsläpp i produktionen med 60 till 80 procent i jämförelse med ett traditionellt slaget fasadtegel. LESS produceras nämligen med hjälp av certifierad biogas, vilket är en fossilfri och koldioxidneutral energikälla, samt också med grön vindkraft.

LESS-teglet har även tre hål på den liggande ytan, vilket bidrar till en råvarubesparing på tio procent, något som också bidrar till det minskade koldioxidutsläppet. I och med detta blir även teglet 10 procent lättare, vilket resulterar i en enklare hantering på byggarbetsplatsen. Även transporten av LESS-fasadtegel ger en mindre miljöbelastning. En omgång levererar nämligen 14 000 stenar totalt, jämfört med en vanlig omgång som kan leverera 12 800 fasadtegelstenar.

BrickECO 

Tegelmäster erbjuder något de kallar för BrickECO. Det är ett tegel som inte urskiljer sig utseendemässigt eller innehållsmässigt från vanligt tegel, men skillnaden är att teglet vid produktion bränns med hjälp av biobränsle, istället för det traditionella fossila bränslet. Med hjälp av detta minskas koldioxidutsläppet med 50 procent från vanligt tegel. Nedan ser ni en bild från Tegelmäster där de jämför klimatpåverkan mellan BrickECO och det traditionella teglet. Företaget belyser även att fordonen som levererar tegelstenarna går på HVO-bränsle (biodiesel), vilket gör att klimatpåverkan ur den aspekten reducerar det totala klimatavtrycket med totalt 90 procent.

(Bild lånad av: Tegelmäster.se)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att bygga hållbart är, som skrivet ovan, en allt mer viktig aspekt för byggbranschen och såklart även för oss på Byggmästar’n i Skåne. Vi arbetar mycket med att göra mer klimatvänliga val när det gäller bland annat material och för oss är det därför kul att se att materialen ständigt fortsätter att utvecklas till något ännu bättre! För oss är det en självklarhet att vi följer med i denna utveckling och att vi fortsätter vårt arbeta för att minska på vår klimatpåverkan, tillsammans med våra kunder. Ännu krävs det en hel del åtgärder och arbete för att nå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor, och att göra mer hållbara tegelstenar är enbart en liten del i det, men oavsett det så är detta ett betydande steg i rätt riktning.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...