Tillbaka

I tisdags, 11 december, var det dags för årets sista Teknik- och produktionsforum. Det är ett forum för alla företagets platschefer och arbetsledare. Vi träffas fyra gånger om året för utbyte av erfarenheter och kunskap inom produktionsledet. En av punkterna på agendan var att vi skulle prata om vanliga arbetsmoment, denna gången fönstermontage, där flera hade med bilder, förslag på verktyg och andra hjälpmedel för att visa kollegorna. En annan punkt var genomgång av ett avslutat byggprojekt, Havsgatan, där vi diskuterade lärdomar och nya lösningar från projektet som andra kan ta med sig till sina projekt.

På agendan finns alltid ett antal fast punkter till exempel arbetsmiljö där vi pratade om ett tillbud på en av våra byggprojekt och hur vi vill arbeta för att undvika det. En annan fast punkt är uttorkning av betong där vi tar upp nya rön och erfarenheter från byggprojekten. Denna gång fick vi en avrapportering från ”Rundabordsamtal om klimatneutral betong” som Byggmästar’n i Skåne deltog på i november. Den avslutande punkten på mötet är alltid tips på nya aktörer, material och lösningar där vi diskuterade allt från rekommenderade ”Trappskydd” till kunniga CE-märkningskonsulter.

Det var en fullspäckad agenda, många bra diskussioner och alla fick nog med sig tips och lärdomar tillbaka till sina byggprojekt.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...