Tillbaka

Tre rör ut – H22

Tre rör ut är namnet på det världsunika källsorterande avloppssystem som byggs i stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg. Recolab och NSVA bidrar till att man i Oceanhamnen testar den här tekniken, som skapar en ökad hållbarhet genom att spara vatten, energi och näringsämnen som annars inte utnyttjas. Man är först ut i världen och ytterligare 6 projekten i världen ska också testa det.

Tekniken handlar om att man separerar de tre avfallsströmmarna matavfall, toalettvatten och gråvatten (dusch, bad och tvätt). I köken finns en avfallskvarn i diskhon. När avfallet malts ned leds matavfallet vidare till ett rör. Sedan har man också vakuumtoaletter som leder toalettavfallet till ett annat rör. Det tredje röret som hanterar gråvattnet fångar upp värmen från vattnet och låter det bidra till uppvärmningen av hushållen där, innan de sedan lämnar området och leds till behandlingsanläggningen i närheten. I behandlingsanläggningen samlas näringsämnen och organiskt material upp som kan användas till produktionen av biogas och biogödsel. Resterande värme från gråvattnet leds också vidare för att kunna värma ännu fler hem, innan det leds till reningsverket ihop med de andra två vattenströmmarna.

Tekniken gör det möjligt att verkligen få ut så mycket värme och näring som möjligt av vattnet från de tre rören. Tekniken minskar också på växthusgaserna med mer än 50 % jämfört med tidigare lösning och minskar samtidigt på energi- och vattenförbrukningen, men också avfallet. Den här tekniken har varit en del av testbäddarna i H22.

Reco Lab är en synnerligen modern reningsanläggning. Reco Lab har en utvecklingsanläggning, en testbädd och ett showroom. Alla tre enheter är och har varit viktiga för att utveckla tekniken 3 rör ut.  Läs mer här!

 

Bild lånad av: NSVA

Tekniken 3 rör ut, är bara ett av flera innovativa projekt och testbäddar som pågår på H22 Expo City. Visst är det häftigt!?

H22 Expo City invigs nästa vecka, och startar den 30 maj och pågår till den 3 juli!

SENASTE INLÄGGET

2023-12-06

Teknologiska framsteg har alltid varit en motor ...

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...