Tillbaka

Trendbrott – byggstölderna minskar!

Enligt säkerhetsbolaget Securitas löper en byggarbetsplats 750 gånger större risk för att drabbas av stöld jämför med andra arbetsplatser. Stölder från byggarbetsplatser är ett återkommande problem för bygg- och anläggningsbranschen. Cirka 20 stölder anmäls per dag, enligt Securitas. Bygg- och arbetsmaskiner, eldrivna handmaskiner, byggnadsställningar, vitvaror och dörrar är exempel på vad som stjäls. Det samlande värdet på stöldgodset är svårt att uppskatta men ligger årligen, sannolikt, på en bra bit över två miljarder kronor.

Enligt en undersökning gjord av Byggföretagen i september 2022 har två av tre byggföretag det senaste året utsatts för brott. Cirka 90 % av de stölddrabbade företagen har blivit av med handverktyg, ungefär 35 % har blivit bestulna på mindre maskiner och cirka 26 % rapporterar att de har blivit av med arbetsutrustning. Handverktyg innefattar såväl elektroniska verktyg i form av allt från till exempel skruvdragare, sågar och mätinstrument som till icke-elektroniska verktyg, det vill säga hammare, fogsvansar, knivar, med mera. Även tillbehör till handverktygen, så som batterier och laddare till handverktyg, men även bits och borrkassetter, samt verktygslådor, verktygsskåp och dylikt, räknas in i denna kategori. Med mindre maskiner menas icke-handhållna maskiner, exempelvis pumpar, generatorer, elverk, avfuktare, blandare och fläktar.

Tittar vi på kategorin byggnadsmaterial, så menas material som används vid byggnadsprocessen, som till exempel kablar, tråd, rör och slangar, samt virke i form av exempelvis betong, isolering och armeringsjärn. Även skruv, spik, fästen och kopplingar, samt dörrar, fönster, väggar och vitvaror räknas in i denna kategori. Resultatet av detta är ett stort svinn som medför ökade kostnader för byggentreprenörerna och deras kunder och allt fler bygg- och anläggningsföretag uppger att en konsekvens av detta är att man tvingas kalkylera med stölder i samband med anbudslämning.

Det byggs mycket i Sverige, speciellt i storstadsområden, och där stjäls det också mycket. Lite beroende på vad som stjäls kan det vara inhemska stölder, men oftast handlar det om organiserade ligor som kan ta sig in på arbetsplatser, flytta på otympliga föremål och få dem över gränsen. Enligt Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen, handlar det om att stölder från byggarbetsplatser är ett sätt att finansiera övrig grov brottslighet. Större byggföretag har ekonomiska möjligheter att skydda sig med stängsel och larm, men de mindre entreprenörerna blir mer utsatta. Byggstölderna leder inte bara till ekonomiska konsekvenser, utan medför även att byggprojekt försenas då den här typen av ärenden inte är högprioriterade hos polisen.

Trots dystra fakta finns det indikationer på att byggstölderna har börjat minska något, vilket är ett trendbrott efter flera års uppgång. Sedan 2017 har antalet byggstölder ökat varje år och under 2020 inrapporterades 5 835 byggstölder. Men motsvarande siffra under 2021 låg på bara 4 514 inbrottsstölder. Anledningen till det kan vara coronapandemin och svårigheten att ta sig över gränserna, men det kan också vara så att tullen sedan den 1 juli 2021 har rätt att stoppa utgående stöldgods, vilket innebär tuffare kontroller som i sin tur håller tjuven borta.

Det är såklart tråkigt att byggstölder sker och att det medför så pass stora förluster och konsekvenser som det gör för byggföretagen och byggprocesserna. Stölder på våra byggarbetsplatser kommer säkerligen alltid att finnas, men vi hoppas att trenden som visar på att byggstölderna har minskat en aning fortsätter att gå ned. Det vi kan göra som byggföretag är att fortsätta säkra upp våra byggarbetsplatser så gått det går för att undvika att oberörda personer träder in på bygget och hålla ett extra öga vid några konstigheter!

Vi tillhör företagen som funderar över om projektet ligger i ett riskområde och om vi behöver kalkylera för stöldkostnader. Vid etableringen vill vi säkra upp med belysning, staket, grindar och larm, men också med ronderingar och kameraövervakning. Containrarna är låsta och larmade och har rejäla lås och bommar, men trots det får vi inbrott av olika slag. Man klipper upp staket och bommar till containrarna och stjäl så mycket man kan på väldigt kort tid, och vi hinner inte alltid agera i tid. När det gäller vitvaror och vissa andra material väntar vi till in i det sista med att montera in det, just för att undvika sådana stölder. Vi har även kassaskåp/värdeskåp där vi kan lägga in vissa grejer som extra säkerhetsåtgärd. Idag förvaras i princip aldrig diesel/HVO på byggena, utan våra markentreprenörer tankar bara för dagsbehovet och fyller på igen på morgonen. Vi anmäler alla stölder vi utsätts för, och det händer faktiskt att vi får tillbaka verktyg eller dylikt, när polisen lyckas hitta stöldgods, även utanför Sveriges gränser!

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...