Tillbaka

Unga medarbetare!

Nu när det är sommar har vi flera unga personer, under 18 år, som sommarjobbar runt om i Sverige, vilket vi också har! Alla unga skulle behöva sommarjobba och få testa på arbetslivet och bygga upp en viktig erfarenhet. Det spelar ingen roll vad man gör på sitt sommarjobb, det viktiga är att få sommarjobba, att få ta ansvar för uppgifter, följa regler och klockan, samt umgås i nya nätverk i grupper med varierande bakgrund och ålder, långt från skolans värld och klasser.

Vi tar gärna emot sommarjobbare, men ute på byggena har vi valt att enbart ta emot minderåriga som går ett yrkesprogram relaterat till byggbranschens olika roller, där man helt enkelt börjat förbereda sig för att arbeta ute på byggen.

Men vad behöver vi tänka på när vi har sommarjobbare hos oss, förutom att såklart tillämpa arbetsmiljöföreskrifterna, bland annat den om minderåriga? Först och främst har de en, än så länge låg kunskap och en obefintlig erfarenhet av byggproduktion. Detta måste vi alla vara medvetna om och hela tiden uppmärksamma både dem och oss på. Det är svårare för dem att bedöma och förutse farorna som finns ute i produktionen och vi måste alla vara mentorer och lotsa dem fram på ett säkert sätt och hejda dem när vi ser att de är på väg att utsätta sig själva eller andra för fara. Vi måste styra dem och handleda dem tydligt. Vi måste i detalj gå igenom och arbetsbereda dem inför momenten de medverkar i, och vissa moment får de helt enkelt inte vara delaktiga i. Det är viktigt att alla på bygget förstår detta och håller ett vakande öga över de yngre förmågorna och agera som deras föräldrar utifrån ett säkerhetstänk, samtidigt som vi ska lära dem arbeta självständigt och våga ta egna beslut, men det är mer på längre sikt vi ska uppnå det.

Som ung är man extra känslig för kemikalier och får lättare eksem. Nu är produkterna vi idag använder betydligt bättre än tidigare, men finns det moment med lite starkare kemikalier ska de yngre undvika dem. Att skydda öronen för buller är viktigt! Att utsätta unga för psykiskt jobbiga situationer är något vi också ska undvika, t ex hotfulla situationer eller när en jobbig kris uppstår försöka låta dem undvika vara en del av kristeamet. En ung kropp är inte helt klar och den är mer känslig för tunga lyft och ensidigt arbete. Farliga maskiner och verktyg ska också undvikas, medan vissa kan användas efter noggrann genomgång. Vi har väl alla mött (eller varit) en trött och yrvaken tonåring och det här med att få kläm på dygnet kan vara lite svårt. Som ung tenderar man också att inte alltid se de risker äldre personer ser, och man utsätter sig helt enkelt för fler risker, vilket också innebär att man utsätter även andra för sådana risker. Vår uppgift som är lite äldre är att ha koll på detta, och hela tiden lyfta vilka riskerna är och i hur vi kan eliminera dem eller minska dem. Och tendensen att inte se riskerna eller att vilja ta högre risker finns även hos dem som är myndiga, men ändå unga. Så detta kan vi gott även tänka på kring våra yngre medarbetare rent generellt.

Fast, råden som vi anger, kan ju faktiskt tillämpas på oss alla, att undvika buller, hitta lösningar för tunga lyft, jobba säkert med maskiner, undvika faror osv… Eller hur?

Vår uppgift är att styra våra unga sommarjobbare och guida dem, men också att hela tiden skapa den där glädjen som får dem att känna sig behövda på jobbet och att de får den där känslan av att tjäna egna pengar, och vilja fortsätta jobba i vår härliga byggbransch!

Vi har pratat med Simon Holm, som har sommarjobbat hos oss under en del av sommaren och han berättar mer om hur det är att sommarjobba.

Hur är det att sommarjobba hos oss? 

– Det första skulle jag säga är gemenskapen. Alla är väldigt hjälpsamma och trevliga, vilket gör att man hänger med lätt! 

Varför tror du att det är viktigt att komma ut och sommarjobba? 

– Det är viktigt för att man på så sätt får en bild av hur det faktiskt är ute i verkligheten, och att få komma ut och lära sig från de som faktiskt kan. Inte enbart sitta i skolan, utan faktiskt komma ut och testa på allting!  

Vi har också pratat med Joakim Holm, som agerat som handledare för Simon, och han berättar mer om hur det är att handleda!

Hur är det att handleda en yngre sommarjobbare?  

– Det är ju de som är vår framtid! Så vi måste ju försöka ta hand om dem på bästa sätt, helt enkelt. Sedan får man som handledare försöka fånga intresset och vara med och se när de gör de olika momenten, samt se till att de görs på ett säkert sätt. Är det något de ska göra för första gången, till exempel använda en maskin eller liknande, så får man verkligen visar hur man går tillväga och sedan titta till dem när de ska prova på det. Finns det något moment som är riskfyllt så är det viktigt att man är extra försiktig! 

För oss är det en självklarhet att ta emot sommarjobbare och att kunna bidra till en förhoppningsvis lärofylld, rolig och givande tid här hos oss! Vi vill också belysa vikten av en god och säker arbetsmiljö, och att den uppfylls från dag ett. Det blir extra viktigt att vi tar hänsyn till unga sommarjobbare i denna fråga, och hur vi på bästa sätt kan se till att de trivs och mår bra på våra arbetsplatser. Med detta tackar vi våra duktiga sommarjobbare och handledare, samt önskar er en fortsatt trevlig sommar!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...