Tillbaka

Scaffolding – vad är det? Och hur säger man armeringsjärn på engelska? Hur skriver man ett avtal på engelska och vad betyder egentligen sealants?

Världen globaliseras alltmer, vilket är bra! Det är en viktig process i att öka välståndet i världen, i en fri marknadsekonomi. Den svenska byggbranschen är kanske inte riktigt i takt med den övriga världen gällande globaliseringen, men däremot börjar branschen bli alltmer internationaliserad. Det har under en längre period blivit alltmer vanligt att handla material från främst Norden och EU, men också från länder utanför dem. Att handla upp vissa konsulter utifrån har också ägt rum under en längre period, särskilt arkitekter. Under de senaste 20 åren, men framför allt under de senaste tio åren, har vi i byggsektorn börjat handla alltfler tjänster utifrån, främst från länder inom EU, men också utanför EU:s gränser. De utländska affärerna görs av byggherrar men också av oss entreprenörer. Internationaliseringen medför vissa nya utmaningar och parametrar för att få till stånd bra projekt och en säker och effektiv produktion. När man jobbar med utländska aktörer (vilket i och för sig även gäller när vi gör affärer med svenska företag) gäller det att säkerställa att de kommer att efterleva svensk byggnorm och svenska byggföreskrifter, samt att de efterlever de svenska arbetsmiljöföreskrifter och andra kvalitets- och miljöregler vi omgärdas av, men också att sund konkurrens i övrigt säkerställs, så att alla aktörer betalar skatter, löner med mera korrekt.

Rent praktiskt är det också viktigt att vi kan kommunicera med varandra, eftersom vi i ett byggprojekt, har ett stort projektteam som tillsammans ska leverera en slutprodukt till en kund. Ett språk för detta är engelska. Många av oss är hyfsat bekväma att prata engelska, och kan prata om väder, mat och sport. Men stannar vi upp och funderar över alla de ord vi använder inom bygg, ute på en byggarbetsplats, är vi nog många som blir tveksamma. Väldigt många uttryck och termer finns inte med i den vanliga världen, utan är helt kopplade till vår bransch och lärs inte ut i skolorna. För några år sedan kontaktade vi Sveriges Byggindustriers Entreprenörsskola och berättade att vi på marknaden saknade en kurs i byggengelska för produktionsledning och projektledning. Entreprenörsskolan nappade på idén och tillsammans arbetade vi fram kurs på tre heldagar, med två inriktningar, eller en hybrid av bägge inriktningarna. En platschef hos oss, som varit verksam inom bygg i USA ett antal år, medverkade i framtagandet och vi jobbade bland annat fram en lång ordlista. Byggengelska har vi sedan kört i flera omgångar, och nu var det dags igen för en ny grupp tjänstemän inom projekt- och produktionsledning! Syftet med utbildningen är att bidra till en grund till affärsengelska samt till en engelsk terminologi för bygg. Förhoppningsvis ska de stärka våra tjänstemän att våga prata mer engelska och sedan utvecklas vidare på egen hand i vardagen. Det är ju trots allt genom att utmana oss själva och testa vår engelska i vardagen som vi utvecklas mest.

– Branschen blir mer och mer internationell och det är viktigt att man lär sig fackorden på korrekt byggengelska, man vill ju inte använda Google translate, för då kan det bli hur tokigt som helst. Det har varit väldigt positiva dagar med en bra lärare och ett bra upplägg. Upplägget har varit en blandning av övningar, där vi bland annat har haft rollspel och kommit in på situationer man inte har varit med om tidigare, till exempel, en upphandlingssituation på engelska. Det har varit nyttiga dagar och jag har fått med mig bra kunskap som kommer komma till användning i framtiden, säger Anders Blom, platschef, Malmö entreprenad

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...