Tillbaka

Enligt en rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd publicerad under 2020 har antalet arbetsolyckor i byggbranschen minskat under de senaste åren. Trenden, som har varit utplanande, med generellt låga siffror, sjönk ännu lägre under 2019, och man kunde konstatera att arbetet med att förhindra arbetsolyckor och höja säkerheten på byggarbetsplatserna går åt rätt håll, vilket självklart är oerhört glädjande för oss i byggbranschen! Dock betyder inte det att vi lugnt kan sitta tillbaka och andas ut, utan vi som jobbar inom byggbranschen är alla fortfarande överens om att arbetet med att säkra upp byggarbetsplatserna i Sverige aldrig får ta paus, speciellt när det fortfarande finns områden där arbetsolyckor med dödlig utgång sker.

Fallskador är vanliga i byggbranschen och det är ett globalt erkänt problem för hela byggindustrin, men det är också en av de vanligaste olyckorna i hela svenska arbetslivet. Nästan fyra av tio allvarliga olycksfall i arbetet är fallolyckor, och hälften av dessa leder till livslånga skador. Fallolyckor förekommer givetvis i alla yrken, men de är vanligare i yrken där man rör sig både inomhus och utomhus, och olyckligtvis så är byggbranschen överrepresenterad. Man beräknar att cirka var femte allvarlig fallolycka sker på en byggarbetsplats. Skadorna blir i regel mer allvarliga för äldre personer som har sämre förutsättningar för återhämtning än vad yngre personer har. Enligt AFA Försäkrings siffror innebär konsekvenserna av ett fall för byggnadsarbetare fraktur på underarmen, vilket innebär en sjukfrånvaro på cirka 85 dagar, axelskador, vilket skulle betyda cirka 185 dagars sjukfrånvaro och vridning i fotleden, vilket innebär en sjukfrånvaro på cirka 69 dagar. Tyvärr förekommer även fallolyckor med dödlig utgång. Det rapporterades att elva​ byggnadsarbetare hade mist livet i arbetsolyckor under 2019, där åtta av dem var fallolyckor.

Under 2020 valde vi att lägga att under 2021 lägga ett stort fokus på att lära oss mer om hur vi ska hantera en situation där en person faller och blir hängandes i sin sele, och som ska evakueras. Den 30 juni skickade vi åtta medarbetare till Procurator för en heldags genomgång av fallskyddsutrustning och evakuering av en nödställd.

Utbildningen delades upp i två delar. Under den teoretiska delen gick vi igenom vad ett fall och fallskydd är, när och hur fallskydd skall användas samt lagar, regler och vad som gäller för arbetsgivare och arbetstagare. Den andra delen av utbildningen innebar fyra timmars praktik om hur vi jobbar säkert med sele och hur vi räddar en nödställd person som är medveten, eller omedveten, på ett säkert sätt. Det blev många moment med fallskyddsblock, kopplingsanordningar, falldämparlina och så vidare.

Utbildningen hade ingen examinationsform, men de som medverkade fick ett kursintyg med sig hem efter genomförd utbildning.

Fall från högre höjd är en av de vanligaste orsakerna till svåra olyckor på jobbet, men det finns sätt att både motverka och förebygga dessa på. Genom ständig utbildning, regelbundna säkerhetsinspektioner och genom att säkerställa att alla som rör sig på våra byggarbetsplatser har samma kunskap och förutsättningar kan fallolyckorna förebyggas. Dock gäller det att man alltid är medveten om riskerna och inte ”ska bara”, för då är risken stor att en fallolycka inträffar. Om en olycka sedan inträffar, är det precis lika viktigt att vi vet hur man evakuerar en nödställd person, vilket vi också fick lära oss under dagen. Vi kör regelbundna interna utbildningar i fallskydd med våra medarbetare på Byggmästar’n i Skåne, men det är alltid bra att få en extern infallsvinkel för att säkra upp att vi inte missar något, säger Michael Berg, arbetsmiljöchef på Byggmästar’n i Skåne.

Med denna utbildningsdag som grund kommer vi att sätta ihop en enklare genomgång som alla i företaget ska gå igenom, som en grundplattform kring evakuering av nödställd person i sele. Det materialet ska vi lansera på vår arbetsmiljövecka i höst.

På Byggmästar’n i Skåne tycker vi att det är oerhört viktigt att vi har säkra byggarbetsplatser som möjligt. Därför har vi sedan hösten 2014 en så kallad arbetsmiljövecka i oktober för att prata arbetsmiljö och säkerhet på våra byggarbetsplatser. Alla medarbetare involveras under arbetsmiljöveckan, och får någon form av genomgång utifrån fastställt tema.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...