Tillbaka

I Västra hamnen bygger vi skola, förskola och idrottshall åt Malmö stad. Projektet är i uppstartsfasen och vad ska man tänka på för att allt ska gå som planerat? Martin Forsberg är projektchef och han har svaren!

Du befinner dig i början av ett projekt, vad är viktigast att tänka på?
– För att projektet ska ha rätt förutsättningar är det viktigt att ha en projektorganisation som är redo för projektet med rätt resurser och kompetens. Sedan är det viktigt att sätta tidplanen. Allt utgår från tidplanen och man tvingas tänka igenom och planera varje moment. Vilket gör att man får en bra uppfattning om projektets komplexitet.

Vad finns det för utmaningar i projektet idag?
– Vi ska bygga 11000 kvm stor skola, förskola och idrottshall på cirka 20 månader vilket gör att tiden blir en bristvara. Detta medför att man får tänka till lite extra så att alla kategorier får möjlighet att utföra sitt arbete inom rimlig tid. I samband med andra byggnationer, från andra aktörer, i direkt anslutning till vår tomt kommer logistiken att bli en spännande utmaning. För detta krävs regelbundna samordningsmöten med samtliga intilliggande aktörer men även ett tagande och givande för att kunna samsas om det trånga utrymmet. Man kan inte bara komma och säga ”vi var här först” och tro att man har förtur till byggarbetsplatsen.

Byggmästar’n i Skåne är först med att bygga på den nya stadsdelen i Malmö, hur tror du området ser ut 2025?
– Det blir en mycket annorlunda plats från det man ser idag. Idag är det bara gamla industritomter som inom några år ska omvandlas till en livfull stadsmiljö. Men man vill behålla delar av den gamla varvsindustrin, så som stora traverser samt fasader från gamla Kockumsindustrin. 2025 kommer Västra varvstaden att till större delen fortfarande vara en byggarbetsplats men inflyttning till den nya stadsdelen kommer ha påbörjats.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...