Tillbaka

VÄLJ YRKESPROGRAM! VÄLJ BYGG!

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? Vill du känna gemenskap i olika team? Vill du känna en stolthet över att ha varit med och utvecklat samhället, till exempel genom att bygga en ny skola eller renoverat ett stadshus? Vill du dessutom känna att det finns stora möjligheter till olika sorters roller och uppdrag i framtiden? Då är definitivt Byggprogrammet på gymnasiet något för Dig!

Byggbranschen är både spännande och dynamisk, den är i ständig rullning och det finns alltid något nytt att bygga, bygga till eller bygga om, men det råder en stor kompetensbrist i branschen idag och byggföretag i hela landet skriker efter personal för att kunna producera de projekt som efterfrågas av samhället. Enligt Byggföretagen behöver byggbranschen årligen rekrytera cirka 20 000 personer för att täcka behovet. Det är inte bara kompetenta yrkesarbetare som saknas, branschen behöver även fler platschefer och arbetsledare.

De senaste åren har det blivit allt färre elever som söker sig till yrkesprogram, och på gymnasienivå ser man att allt fler unga väljer bort byggprogrammen till förmån för samhälls- eller ekonomiprogram. Tyvärr är den generella uppfattningen att yrkesprogram är för snäva och väljer man ett yrkesprogram stänger man många dörrar och då även möjligheten att göra karriär. Men vi som jobbar i branschen vet att detta inte är sant, att välja ett yrkesprogram skapar nämligen många möjligheter i framtiden! Väljer du Byggprogrammet finns det stora möjligheter till jobb direkt efter avslutade gymnasiestudier, och om viljan finns, finns även karriärmöjligheter! På Byggmästar’n i Skåne har vi, till exempel, ett stort behov av hantverkare, men vi har även ett stort behov av medarbetare med en bakgrund som hantverkare, med en stor förståelse för produktionen!

Söker man till Byggprogrammet får man under gymnasietiden vara med ute på byggarbetsplatsen och praktisera som skolelev. Därefter kliver man in som lärling och fortsätter utvecklas som hantverkare. Att vara hantverkare innebär att man får vara med och bygga nytt och bygga om, allt från kontor, till lager, till skolor och förskolor, till bostadshus. Man får uppleva så många olika sorters verksamheter och byggnader, olika materialval och metoder. Man får vara utomhus mycket, men också inomhus. Arbetet är socialt, där man får träffa många personer från många olika företag. Att arbeta som hantverkare eller i andra roller kopplat till byggproduktion ger också en stor stolthet, att få köra förbi den där nybyggda skolan och säga “Den där skolan, den har jag byggt!”. Som med mycket annat i livet blir man aldrig fullärd som hantverkare, utan man lär sig genom hela livet! Som hantverkare har man möjlighet att ta på sig extra roller, till exempel kan man vara skyddsombud eller lagbas, vilket innebär att man får vara med och påverka arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Med andra ord, söker man till Byggprogrammet och får en grund som hantverkare, får man en fantastisk grund för att även kunna utvecklas vidare i helt andra roller i företaget.

Hos oss på Byggmästar’n i Skåne har vi många exempel på medarbetare som valt att lämna rollen som hantverkare och utvecklas vidare i olika roller som tjänstemän, som idag jobbar som platschef för stora som små byggarbetsplatser, eller som projektansvariga på byggservice, eller som projektchef för entreprenadprojekt. Vi har även före detta hantverkare som idag jobbar som personalchef, en som arbetsmiljöchef och dessutom en som idag är avdelningschef på företaget. Listan över möjligheter kan därmed göras lång. Men många ungdomar kanske har svårt för att se detta, utan det man ser är att om man väljer att bli hantverkare, så är det detta man kommer att vara resten av sitt yrkesverksamma liv. Men, så är det alltså inte, väljer man att bli hantverkare så gör man självklart valet att kunna arbeta som hantverkare, men ger sig själv även en väldig bredd i möjligheter framåt genom hela livet.

Vi har satt oss ner med Magnus Nilsson som började som hantverkare på Byggmästar’n i Skåne 1999, idag jobbar han som avdelningschef på Malmö byggservice.

Hur hamnade du i byggbranschen?  

– Ända sedan jag var liten var jag intresserad av att bygga och brukade hjälpa släktingar som jobbade i byggbranschen. Jag var tidigt ute med att prova på byggbranschen, och visste vad jag sedan gav mig in på när jag skulle välja bana i livet. Det föll sig naturligt att jag då valde att utbilda mig till hantverkare. Jag trivdes väldigt bra som hantverkare och kommer ihåg den tiden i mitt liv som en väldigt rolig tid. Jag gillade att det vid varje dags slut fanns ett resultat att titta, och ta, på. Jag gillade även att den ena dagen var aldrig den andra lik och man stötte på nya utmaningar varje dag som man snabbt fick lösa på plats. 

Idag jobbar du som avdelningschef på Malmö byggservice, hur såg din resa från hantverkare ut till där du är idag?  

– Jag var inte trött på hantverkarrollen, och jag hade heller inga fysiska besvär som tvingade mig till att sadla om, men jag var trött på ackorden och allt tjat som det innebar. Så när jag blev tillfrågad om jag ville börja arbeta som arbetsledare på Kemicentrum i Lund valde jag att tacka ja. Det var helt klart en utmaning att bli arbetsledare, då det blev administrativt, men ganska fort växte jag in i rollen och snabbt efter det tog jag nästa kliv och blev platschef. På Byggmästar’n i Skåne valde man under den här tiden att starta upp en byggserviceavdelning som skulle utgå från Landskrona, där jag ansvarade för Malmödelen. Byggserviceavdelningen växte och ganska snabbt blev vi en egen avdelning, som jag blev avdelningschef för. Det har varit en väldigt rolig resa, där jag har fått vara med och bygga, och utveckla, en avdelning från grunden.  

Hur är det att jobba som avdelningschef på byggservice?   

– I och med att det på byggservice alltid handlar om mindre projekt med kortare tidplaner måste vi hela tiden jaga nya jobb. Det innebär mycket kundkontakt och intensivare kalkylarbete, vilket jag verkligen gillar. Sedan gillar jag som gammal hantverkare att jag fortfarande får komma ut och vara med i produktionen och vara delaktig i, till exempel, de problem som uppstår, vilket man som avdelningschef på entreprenad inte alltid har samma möjlighet till. Som avdelningschef uppskattar jag att jag får vara med, bygga och utveckla avdelningen, utmaningen där ligger i att fortsätta behålla samma kultur, ha samma värderingar och bidra till lönsamhet utan att klimatet blir för komplicerat eller ”onaturligt”. 

Hade du rekommenderat byggbranschen till en 15-åring idag?  

– Absolut, det är en fantastisk bransch med mycket möjligheter. Om du har drivet finns inga begränsningar på hur långt du kan gå! 

Vill du ständigt röra på dig, utvecklas och komma i kontakt med nya utmaningar, ny stimulans och nya projekt? Vill du ha en så pass kreativ och flexi­bel vardag som möjligt? Vill du planera och dis­ponera din egen tid? Och vill du ha något att titta tillbaka på och vara stolt över flera år efter att det står färdigt? Då hoppas vi att du har sökt till Byggprogrammet! 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...