Tillbaka

Låt oss lägga 2020 bakom oss och nu glädjas åt 2021. Vaccineringen har satt igång i samhället och vi hoppas på att få komma tillbaka till ett normalläge där näringsliv och samhälle kan få en återstart.

Vi kliver in i året med en god orderstock på ca 800 miljoner kronor och med en bedömd omsättning på 1,2 miljarder kronor inom Byggmästar´n i Skåne, och där koncernens omsättning blir på drygt 1,3 miljarder kronor. Vi är dock försiktiga med vår rörelsemarginal med anledning av Corona och effekter på marknaden och budgeterar den till ca 2,5%.

Vi kommer att fortsätta lägga fokus på kompetensutveckling, digitalisering och hållbarhet. Just det här året kommer vi att intensifiera det konkreta arbetet med klimatberäkningar och klimatpåverkansarbete. Vi vill också lära oss mer om lokal energiförsörjning och el. Vårt engagemang i LFM30 (Lokal Färdplan Malmö) fortsätter, liksom engagemanget i flertalet andra nätverk inom branschens utveckling. Vårt arbetsmiljöarbete fortsätter och under det här året kommer ett särskilt tema vara räddningsplanering och räddning av nödställd i sele. Arbetet för en sund konkurrens fortsätter genom utvecklade digitala hjälpmedel och ytterligare fokus på inköpsrutinerna.

De digitala mötena som accelererade under 2020 kommer vi att fortsätta dra nytta av, och pusha på för en sådan utveckling inom projekteringen och produktionen, i en mix med fysiska möten.

Projektutvecklingen fortsätter, med allt fler projekt, en del i väldigt tidigt skede och andra mer långtgående skeden. Vi hoppas också på att fånga upp ytterligare spännande projekt.

Det här året kommer vi att lite mer aktivt arbeta för en ökad integration med Rehn Bygger gällande vårt ledningssystem, med rutiner och dokument, men anpassade till de olika verksamheterna.

Vi önskar Er alla ett gott Nytt 20201!

 

SENASTE INLÄGGET

2023-09-22

Vi har tidigare bloggat ...

2023-09-19

Ett gott samarbete är viktigt ...

2023-09-15

Under ett antal år har vi ...